Русский

Відділ діалогових та навчальних систем

Заходи, що проводяться у відділі

Конференції
Семінари

Конференції

Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2013)

З 2006 р. проводиться цикл наукових заходів, організованих Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем як Національним координатором Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» за підтримки Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України - міжнародних наукових конференцій "Нові інформаційні технології в освіті для всіх" (ITEA).

Основна мета циклу міжнародних конференцій - обговорення найважливіших питань стратегічного розвитку сучасної освіти, яка неможлива без фундаментальних досліджень в області електронного навчання, моделей і інфраструктур. У фокусі уваги фахівців - обговорення проблем перспективних стратегій розвитку електронного навчання, використання інтелектуальних інформаційних технологій в навчанні, забезпечення масового доступу до інформації і знань, впровадження інноваційних методів і моделей в науці і практиці безперервної освіти, а також обговорення результатів найкращої практики створення і ефективного використання технологічних учбових середовищ, підготовки викладачів і фахівців в області нових інформаційних і комунікаційних технологій для підтримки масової безперервної освіти для всіх.

Семінари

На базі відділу понад десять років працює науково-методологічний семінар
«Перспективні технології навчання та освітні простори»

Науковий керівник семінару – професор В.І. Гриценко,

Заступники керівника семінару д.т.н. А.Ф. Манако, к.т.н., С.П. Кудрявцева, к.т.н. К.М. Синиця,
вчений секретар – н.с. О.П. Войченко.

Тематика семінару:
• проблеми створення освітніх просторів та навчальних середовищ;
• активізація та підвищення ефективності наукових досліджень в галузі розробки сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;
• проблеми розробки та впровадження дистанційних технологій навчання;
• наукові, технологічні та методологічні задачі по створенню демонстраційно-навчальних комплексів та тренажерних систем;
• задачі оптимізації навчальної діяльності та її мережевого і програмного забезпечення; інші наукові проблеми і задачі.

За 2012 рік було проведено 11 засідань семінару. На засіданнях семінару було розглянуто 23 наукових доповідей, з них 9 доповідей були представлені співробітниками регіональних науково-навчальних закладів.

Під час проведення міжнародних конференцій "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: моделі та інфраструктури" яка була організована Центром як Національним координатором міжурядової програми ЮНЕСКО “Інформація для всіх” (IFAP) за підтримки Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, проводяться розширені наукові семінари, в яких брало участь 125 доповідачів з усіх регіонів України, США, Болгарії, Румунії, Польщі, Росії тощо.

Робота семінару високо оцінена фахівцями України.