Русский

Відділ діалогових та навчальних систем

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДДІЛУ

На теперішньому етапі у відділі виконуються три теми – фундаментальна за фінансуванням НАН України, фундаментальна за фінансуванням МОН України та прикладна – за фінансуванням МОН України. Всі вони стосуються проблем електронної освіти, мережевого навчання та покращання якості навчання на базі електронних науково-освітніх просторів. Науковим базисом розвитку перспективних досліджень є фундаментальна теорія комп’ютерного навчання, перші кроки у розвитку якої були зроблені ще у 1964 р. На теперішній час теорія розвивається відповідно до принципів збалансованості.

Фундаментальні дослідження

Основна мета перспективних фундаментальних робіт відділу на період полягає у підвищенні якості надання навчальних послуг та довготривалої комплексної підтримки діяльності всіх учасників навчального процесу шляхом створення нових фундаментальних рішень та впровадження наукоємних інформаційних технологій навчання, спрямованих на підтримку сталого розвитку освіти.

Поряд з прогнозуванням фундаментальних наукових досліджень у зазначеній галузі, потрібно виявляти та відслідковувати ще й сучасні тенденції розвитку інформаційного суспільства та основні проблеми, які висуває ЮНЕСКО перед країнами всього світу. Таким чином, зазначена мета спрямована на вирішення триєдиної проблеми нашого суспільства – розвиток фундаментального базису, сприяння сталому розвитку та впровадженню перспективних ІКТ та передових інноваційних рішень в процес використання ІКТ для підтримки економічного, якісного та доступного навчання для всіх в умовах глобалізації та електронної освіти.

Визначимо основні перспективні завдання відділу.
• Розвиток підходів до реалізації перспективної моделі систем електронної освіти на рівні мережевих підходів та технологічних рішень за умови безперервності навчання на базі виконання принципів масовості, економічності, трансграничності.
• Розвинення теорії побудови електронних навчальних систем, середовищ та просторів на основі узагальнення впливу еволюції та конвергенції на підтримку масового безперервного навчання на базі активного використання ІКТ.
• Розробка перспективної методології отримання нових знань в електронному навчальному середовищі, що ґрунтується на поняттях е-готовність, е-інтенсивність, е-вплив. Ці поняття розглядаються у контекстах організації освіти на базі електронних мережевих освітніх середовищ; фундаментальних знань щодо впровадження інновацій (технологічних та педагогічних) в навчальний процес та швидкості трансформації технологічного базису.
• Створення перспективних підходів та реалізації програмно-технічних рішень до забезпечення належного рівня он-лайнової комплексної аналітичної обробки розподіленої інформації з візуалізацією результатів обробки у тому числі і в графічному вигляді для підтримки прийняття управлінських рішень в режимі реального часу для досягнення належного рівня доступності, якості та економічності.
• Реалізації нового класу багатошарових інформаційних технологій для підтримки розподіленої обробки мережевої інформації на базі конвергентних рішень.
• Створення методів та моделей підвищення якості комунікацій у режимі реального часу в процесі електронного навчання.
• Розвинення підходів до підвищення якості надання освітніх послуг на основі державних та міжнародних ІТ-стандартів якості послуг та реалізації нових механізмів, що забезпечують підвищення рівня доступності та економічності можливих технологічних рішень.

Прикладні результати:

1. Серія дистанційних курсів, які спрямовані на підтримку масового безперервного навчання для всіх. Серед останніх курсів відзначимо:

"Безперервна освіта та інновації". Основна мета курсу - навчати створювати інновації для підтримки інноваційного розвитку електронного науково-навчального середовища.

"Нові інформаційні технології в освіті для всіх" в ракурсі ідей ЮНЕСКО. Основна мета курсу - узагальнення наукових знань з питань розвитку підходів для підтримки масового неперервного навчання та використання сучасних ІКТ для ефективної підтримки освіти.

Модульна дистанційна програма "Нові інформаційні технології для підтримки безперервної освіти". Основна мета - формування знань з питань використання нових інформаційних технологій для підтримки освіти.

2. Платформа для підтримки управління он-лайновими розподіленими документами. Реалізована Комплексна Інформаційно-Аналітична Система (КІАС), яка впроваджена у Міністерстві освіти та науки України.

3. Он-лайнова система сертифікації та акредитації (за замовленням МОН). Створена перша версія, роботи продовжуються.