[ Бібліографічне посилання:
Манако А.Ф., Синица Е.М., Сандыга И.В., Войченко А.П. Непрерывное обучение как фактор развития информационного общества // Proc. Fifth International Conference ITEA-2010. 23-24 November 2010. – Kiev, IRTC. – P. 33–37. ]

Сьогодні перед Україною стоїть завдання впровадження і інтенсифікації застосування розподілених інформаційних
систем в процесах управління аж до рівня міністерств і відомств, а також широке їх використання в процесі ухвалення рішень. Створення і використання засобів підтримки безперервного навчання є одним з ключових чинників успішного формування національного інформаційного простору.

 htm   doc   pdf