[ Бібліографічне посилання:
Манако А.Ф. Технологічні аспекти інноваційного цілеспрямованого розвитку телекомунікаційного науково-освітнього простору // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 63. Вип. 50. Комп’ютерні технології. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 227–236. ]

Розглянуті технологічні аспекти інноваційного цілеспрямованого розвитку науково-освітнього простору. Запропонована абстрактна модель науково-освітнього простору та підхід до цілеспрямованого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на прикладі інформаційних технологій «навчальні об’єкти».

 htm   doc   pdf