[ Бібліографічне посилання:
Манако А.Ф. О свойствах учебных систем. Proceedings of the 4-th International Conference ITEA-2009. К.: “Академперіодика”. N. ISBN 978-966-02-4874-8. Kiev, 2009.  ]

Описані постановка завдання і підхід до ідентифікації і опису властивостей деяких класів навчальних систем.

 htm   doc   pdf