[ Бібліографічне посилання:
Манако А.Ф. Формальные структуры МАНОК-систем // Управляющие системы и машины. – 2008. – №1. – С. 35–41. ]

Вступ. У попередніх статтях автора, присвячених теорії МАНОК -систем [1-8], по-перше, ідентифікований і вербально визначений динамічний наукомісткий об'єкт (система, процес) S = <цілеспрямований розвиток інформаційних технологій "навчальні об'єкти (ІТНО)>,  який є узагальненим представленням совокупности (універсуми) технологічно можливих ІТОУ-систем (LMS, CMS, LCMS, NLN, LON і т. д. [9]). По-друге, сформульована МАНОК-проблема - "Як краще визначити і підтримати S [за допомогою МАНОК-систем?]" і обгрунтовано, що одним із загальних інструментів для підтримки S являються МАНОК-системи, концептуальним субстратом яких служать моделі спеціального класу, а саме - "Моделі агрегації навчально-орієнтованого  контенту" (МАНОК). По-третє, показано, що визначення і рішення МАНОК-проблеми вимагає, зокрема: ідентифікації і     розробки опису релевантных концептуальних ідей (КІ); розробки формалізованого представлення S; розробки і реалізації формалізованого належним чином інструментарію для підтримки  S    (МАНОК-систем)оволодіння роллю і функціями якого вимагає побудови МАНОК.
     Нижче коротко описаний підхід до формалізації ключових понять МАНОК-систем з прикладами їх змістовної      інтерпретації.

 htm   doc   pdf