Русский

Відділ діалогових та навчальних систем

д.т.н. Манако Алла Федорівна

Публікації

2015 р.

Манако А.Ф. СТРАТЕГІЧНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ОСВІТІ / Перша міжнародна конференція з адаптивних технологій управління навчанням ATL-2015. - 23-25 вересня. – 2015.

А.Ф. Манако Сучасні питання використання ІКТ в освіті // Proc. Tenth International Conference ITEA-2015.- 26-27 November 2015. – Kiev: IRTC. – P. .

 „Новые информационные технологии в образовании для всех: е-образование” / Авторский коллектив: Манако А.Ф., Синица Е.М. и др. – К.— МНУЦИТ и С. – 2015. – 230 с. ISBN 978-966-02-7526-3.

А.Ф. Манако, Г.Г. Швачич,В.П. Иващенко и др. Применение информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе Национальной металлургической академии Украины / В коллективной монографии „Новые информационные технологии в образовании для всех: е-образование” / [Авторский коллектив: В.Б. Артеменко, А.С. Воронкин, А.Ф. Манако, Е.М. Синица, Г.Г. Швачич.и др.]. - ISBN 978-966-02-7526-3. - К.— МНУЦИТ и С. – 2015. – С. 32-103.

А.Ф. Манако, Е.М. Синица. Теоретико-методологические основы построения сетевой образовательной среды / В коллективной монографии „Новые информационные технологии в образовании для всех: е-образование” / [Авторский коллектив: В.Б. Артеменко, А.С. Воронкин, А.Ф. Манако, Е.М. Синица, Г.Г. Швачич.и др.]. - ISBN 978-966-02-7526-3. - К.— МНУЦИТ и С. – 2015. – С. 104-193.

2014 р.

Міжнародний журнал «Образовательные технологии и общество». Спеціальний разділ выпуску під ред. д.т.н., зав. відділом Діалогових та навчальних систем  Манако А.Ф.

Манако А.Ф. Стратегічні питання впровадження ІКТ у навчальний процес //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2014. №5. С. 3-10.

Информационное общество и ИКТ в образовании / авторы А.Ф. Манако, Е.М. Синица - Издательство «Lambert Academic Publishing». ISBN 978-3-659-59949-1. – 2014. – 99 с.

Манако А.Ф., Синица Е.М. Инновационные электронные научно-образовательные пространства: взгляд сквозь призму трансформаций // Міжнародний журнал "Образовательные технологии и общество" (Educational Technology & Society). – 2014. – V. 17. – №. 1. – С. 546-577  Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v17_i1/pdf/15.pdf

Манако А.Ф. Конструктивные свойства трансформационного электронного образовательного пространства // Міжнародний журнал "Образовательные технологии и общество" (Educational Technology & Society). – 2014. – V. 17. – №. 1. – С. 522-530 Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v17_i1/pdf/12.pdf

Манако А.Ф., Воронкин А.С. ИКТ в образовании: эволюция, конвергенция и инновации // Міжнародний журнал "Образовательные технологии и общество". (Educational Technology & Society). – 2014. – V. 17. – №. 1. – С. 487-521  Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v17_i1/pdf/11.pdf

Манако А.Ф., Воронкін О.С. Базові аспекти еволюції використання мультимедійних технологій в освіті //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2014. №1. С. 4-10.

А.Ф. Манако, О.С. Воронкін. Комплексний підхід до розгляду процесів еволюцій та конвергенцій ІКТ в освіті // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: науково-методичний журнал, 2014. – № 3 (51). – С. 3–9.

Попова Н.В., Кравченко А.Ю., Манако А.Ф. Електронний мережевий простір та масове безперервне навчання // Proc. Ninth International Conference ITEA-2014.- 25-26 November 2014. – Kiev: IRTC. – P. 162-166.

А.Ф. Манако, К.М. Синиця Стратегічні напрямки розвитку ІКТ в освіті // Proc. Ninth International Conference ITEA-2014.- 25-26 November 2014. – Kiev: IRTC. – P. 65-71.

2013 р.

Спеціальний випуск  журналу "Образовательные технологии и общество" під редакцією д.т.н. Манако А.Ф.

Манако А.Ф., Синица Е.М. Непрерывное образование и инновационные электронные научно-образовательные пространства / В колективній монографії "Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное обучение" / [Авторський колектив: В.І. Гриценко та ін.]. - К., вид. дім "Академперіодика". – 2013. – С. 121-205.

Манако А.Ф., Синица Е.М. Непрерывное образование и инновации. //Information Technologies in Education for All. Proceedings of the 8-th International Conference ITEA-2013. Edited by Gritsenko V. ISBN 978-966-02-7063-3 К., Вид. «Академперіодика» - 2013.– 6 с.

Манако А.Ф. Воронкин А.С. Инновации в образовании: эволюция и конвергенция как источник трансформаций / В колективній монографії "Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное обучение" / [Авторський колектив: В.І. Гриценко та ін.]. - К., вид. дім "Академперіодика". – 2013. – С. 90-120.

 „Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное образование” / коллектив авторов [В.И. Гриценко, В.Б. Артеменко, А.Ф. Манако, Е.М. Синица и др.]. - К., изд. дом "Академпериодика". – 2013. – 207 с.

Манако А.Ф., Синиця К.М.  Ключові фактори  розвитку електронних науково-освітніх просторів Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.  – 2013.

Манако А.Ф., Воронкін О.С. Еволюція та конвергенція впровадження ІКТ в освіті як джерело інновацій //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. № 6 с. 82-87.

Манако А.Ф. Подход к построению формализованного описания информационных систем для образования и обучения / Международный журнал "Образовательные технологии и общество". – 2013. – Том 16. – №1. – С. 547 – 563. – Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/html/10.htm

2012 р.

Спеціальний выпуск  журналу "Образовательные технологии и общество" під редакцією д.т.н. Манако А.Ф.

 „Новые информационные технологии в образовании для всех” / Монография под  ред. В.И. Гриценко. - К., изд. дом "Академпериодика". – 2012. – С. 270.

Манако А. Ф., Синица Е. М. Электронные научно-образовательные пространства  / В коллективной монографии „Новые информационные технологии в образовании для всех” / [Авторский коллектив:  В.И. Гриценко, В.Б. Артеменко, А.Г. Колгатин и др.]. - К., изд. дом "Академпериодика". – 2012. – С. 204-268.

Манако А.Ф., Синица К.М. Розвиток сучасних навчальних середовищ  // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. №3. – 2012. – С. 10-14.

Манако А.Ф.Опыт и перспективы развития ИКТ для поддержки обучения  //Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в освіті, науці й техніці” (ІТОНТ-2012).- 2012.- Том №2. - С. 64-65.

Манако А.Ф., Синица К.М. Электронные научно-образовательные пространства и перспективы их развития в контексте поддержки массовости и непрерывности. // УСИМ. – 2012. – № 4. – С. 83-92.

Манако А.Ф., Синица К.М. ИКТ в обучении: взгляд сквозь призму трансформаций // Международный журнал "Образовательные технологии и общество". – 2012. – Том 15. – №3. – С. 392 – 414. – Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/periodical/V_153_2012EE.html.

Манако А.Ф. ІКТ, інновації та підтримка масового безперервного навчання // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – №3. – 2012. – С. 20-30

Манако А.Ф., Синица К.М. К вопросу о развитии современных учебных сред // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – №2. – 2012. – С. 35-42

Манако А.Ф., Синица К.М., Войченко О.П. Попова Н.В., Кравченко А.Ю. Окремі аспекти формування інфраструктур для підтримки неперервного навчання// Proc. Seventh International Conference ITEA-2012.- 27-28 November 2012. – Kiev: IRTC. – P. 125-128.

2011 р.

  1. Манако А.Ф. Синица Е.М. К вопросу о развитии современных учебных сред // Proc. Sixth International Conference ITEA-2011. 20-23 November 2011. – Kiev: IRTC. – P. 86–97.
  2. Манако А.Ф. Еволюція та конвергенція інформаційних технологій підтримки освіти та навчання // Proc. Sixth International Conference ITEA-2011. 20-23 November 2011. – Kiev: IRTC. – P. 20–35    Коротко розглянуті питання еволюції та конвергенції інформаційних технологій для підтримки освіти та навчання
  3. Oleksiy Voychenko, Kateryna Synytsya, Alla Manako, Web 2.0 based LMS extension  for life long learning support //Наукові праці міжнародної конференції «Електронне навчання та програмне забезпечення для освіти» (eLSE-2011)  29-29 квітня 2011 р. м. Бухарест, Румунія.
  4.  Манако А.Ф. Рекомендації з впровадження дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Розділ. 5. Колективна  монография   стор: 84-112.  монография: Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах // Богачков Ю.М., Биков В.Ю., Пінчук О.П., Манако А.Ф., Вольневич О.І., Царенко В.О., Ухань П.С., Мушка І.В. / Наук. ред. Ю.М. Богачков — К., 2011. — 203 с.:
  5. Манако А.Ф. Ключевые факторы развития электронного научно-образовательного пространства для всех. Газета Информатика № 3, 2011

2010 р.

  1. Манако А.Ф. Синица Е.М. Массовость и непрерывность как ключевые факторы развития электронного научно-образовательного пространства для всех // Proc. Fifth International Conference ITEA-2010. 23-24 November 2010. – Kiev, IRTC. – P. 23–33.
  2. Манако А.Ф., Синица Е.М., Сандыга И.В., Войченко А.П. Непрерывное обучение как фактор развития информационного общества // Proc. Fifth International Conference ITEA-2010. 23-24 November 2010. – Kiev, IRTC. – P. 33–37.
  3. И.В. Сандыга, А.Ф. Манако, А.П. Войченко, Е.М. Синица Построение отказоустойчивых распределенных систем на базе облачных технологий / И.В. Сандыга, А.Ф. Манако, А.П. Войченко, Е.М. Синица // Proc. Fifth International Conference ITEA-2010. 23-24 November 2010. – Kiev: IRTC. – P. 240–243.

Manako A, Synytsya K.  Cases on Challenges Facing E-Learning and National Development: Institutional Studies and Practices. e-Learning Practices. Vol.2. 2010. ISBN-978-975-98590-9-1 ISBN-978-975-98590-7-7, ERIC database ED508255. Chapter 40. E-learning in Ukraine   cтр. 989-1027

Минулі роки

Манако А.Ф. О свойствах учебных систем. Proceedings of the 4-th International Conference ITEA-2009. К.: “Академперіодика”. N. ISBN 978-966-02-4874-8. Kiev, 2009.

Манако А.Ф. Лексикографическая теория  построения систем информационных технологий “учебные объекты” и ее применение в дистанционном образовании // Сборник избранных трудов научной конференции MegaLing’2009.  24-29 сентября 2009. Киев.    С. 315-329.

Манако А.Ф. Лексикографічна теорія побудови МАНОК-систем та її застосування в інформаційних технологіях дистанційної освіти. //Автореферат на здобуття дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. Київ, 2008. 53 с.

Манако А.Ф. Формальные структуры МАНОК-систем // Управляющие системы и машины. – 2008. – №1. – С. 35–41.

Манако А.Ф. Формальні структури МАНОК-систем // Управляющие системы и машины. – 2008. – №1. – С. 35–41.

 Манако А.Ф. Принципы построения МАНОК-систем // Управляющие системы и машины. – 2007. – №1. – С. 81–89.

Манако А.Ф. Постановки задач з побудови МАНОК-систем // Зб. наук. пр. Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України. Перспективні технології навчання та освітні простори. – К.: МННЦІТіС, 2007. – Вип. 1. – C. 26–37.

Манако А.Ф. Каркас оценки МАНОК-узлов // Управляющие системы и машины. – 2007. – №2. – С. 63–67.

Манако А.Ф. Технологічні аспекти інноваційного цілеспрямованого розвитку телекомунікаційного науково-освітнього простору // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 63. Вип. 50. Комп’ютерні технології. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 227–236.

Манако А.Ф. Системные аспекты моделирования целенаправленного развития  инновационных информационных технологий „учебные объекты” // Управляющие системы и машины. – 2006. – №6. – С. 10–19.

Манако А.Ф. Каркас побудови МАНОК-систем // Бионика интеллекта.  – 2006. – № 2(65). – С. 77–82.

  Манако А.Ф. Підхід до моделювання цілеспрямованого розвитку інноваційних інформаційних технологій „навчальні об’єкти” // Проблеми програмування. – 2006. – № 2-3. – С.475–481.

Манако А.Ф. Технологічні аспекти інноваційного цілеспрямованого розвитку телекомунікаційного науково-освітнього простору // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 63. Вип. 50. Комп’ютерні технології. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 227–236.

 Манако А.Ф. Системные аспекты моделирования целенаправленного развития  инновационных информационных технологий „учебные объекты” // Управляющие системы и машины. – 2006. – №6. – С. 10–19.

Манако А.Ф. Каркас побудови МАНОК-систем // Бионика интеллекта.  – 2006. – № 2(65). – С. 77–82.

Манако А.Ф., Синица E.М. Современные научно-образовательные пространства: технологии и подходы  //Proc. 1-st Int. Conf. ITEA-2006. 29-31 May 2006. Kiev, IRTC. – P. 37–51.

Манако А.Ф. Информационно-дидактический базис МАНОК/S // Управляющие системы и машины. – 2005. – №3. – С. 63–70.

 Манако А.Ф. Моделі агрегатування поняттєвих об’єктів безперервного навчання за підтримкою інформаційних і телекомунікаційних технологій // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2005. – №3. – С. 29–37.

Манако А.Ф., Манако В.В., Павлова Т.П  Педагогічні інновації та трансформація ролі викладача // Проблеми освіти: Наук.- метод, зб./ ТМЦ ВО МОН України. - К., 2005. Ч.1. с.153-169.

Манако А.Ф., Манако В.В., Павлова Т.П  Теорія і практика педагогічного проектування навчання за підтримкою інформаційних і навчальних технологій. //  Ж. Проблеми освіти. Болонський процес в Україні. 2005р. Ч.2. с.253-164.

Манако А., Synytsya K. Quality issues for distance education // Міжн. Конф. „Стратегія якості у промисловості і освіті” (3-10 червня 2005 р., Варна, Болгарія): Матеріали / Упорядники Т.С. Хохлова, Ю.О. Ступак, О.А. Носко – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. С. 300-308.

Манако А.Ф. Моделі агрегатування об’єктів навчального контенту на базі систем інформаційних і навчальних технологій  // Проблеми програмування. – 2004. – № 2-3. – С. 587–594.

Манако А.Ф. Моделі агрегатування об’єктів безперервного навчання за підтримкою інформаційних і телекомунікаційних технологій // Наукові праці Миколаївського державного  університету. Серія Комп’ютерні технології. – 2004. – Вип. 22.  Т. 35. – C. 180–185.

 Манако А.Ф. Сетевое общество и учебно-ориентированные технологии для всех // Управляющие системы и машины. – 2004.  – № 4. – С. 50–58.

Danilova O., Manako A., Synytsya K., Voichenko A. Information Portal “Our School”: A Case Study of IT Introduction into Education in Ukraine // Proc. 4th IEEE Int. Conf. On Advanced Learning Technologies. Joensuu, Finland, 30.08-1.09 2004. – P. 922–923.

Войченко О.П., Данилова О.В., Манако А.Ф., Манако В.В. Перспективні засоби систем контролю та керування знаннями студентів в навчальних інформаційних продуктах на базі засобів комп’ютерних телекомунікацій // Вісник Вінницького політехнічного інституту. Науковий журнал. – 2003. – №3 (48), – С. 92–97.

Гриценко В.И., Манако А.Ф.  Использование учебного мультимедиа  в электронных учебниках и дистанционных курсах, поставляемых через Интернет. Методичний посібник. – К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України. ТОВ „Вітус”, 2003. – 123 с.

Манако А.Ф. Сучасні Інтернет-технології. Методичний посібник. – К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України. ТОВ „Вітус”, 2003. – 173 с.

Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни "Ділова українська мова в державному управлінні" / Укладачі: Манако А.Ф., Плотницька І.М.,  Калашнікова С.А. – К.: Міленіум, 2003. – 58 с.

 Манако А.Ф., Манако В.В. Електронне навчання і навчальні об’єкти. – К.: "Кажан плюс", 2003. – 334 с.

Довгялло А.М., Колос В.В., Кудрявцева С.П., Манако А.Ф., Цыбенко Ю.Ф. Опыт дистанционного обучения на основе телекоммуникационных технологий в Украине // Управляющие системы и машины. –1999. – №5. – С. 84–91.

Манако А.Ф. Информационные ресурсы для непрерывного обучения // Управляющие системы и машины. – 2002. – № 3/4. – C. 41–49.

Манако А.Ф., Манако В.В., Синиця К.М., Павлова Т.П. Управление знаниями обучаемого в дистанционном онлайновом курсе “Business English” // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2002. – №37. – C. 106–120.

Гриценко В.И., Манако А.Ф. Педагогическое проектирование электронных учебников и дистанционных курсов, поставляемых через Интернет. Учебное пособие. – К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України, ТОВ “Вітус”. 2002. – 123 с.

Манако А., Манако В., Синиця К. Розробка сімейства онлайнових інформаційних ресурсів для телекомунікаційних освітніх середовищ. // Збірник праць міжнародної конференції „Електронні зображення та візуальні мистецтва, EVA 2002”, 22-24 травня 2002, Київ. IRTC – С. 196–206.

Sinitsa K., Manako A. Extending the role of glossaries in a virtual learning environment. /Communications and Networking in Education: Learning in a Networked Society. Editer by: Downes T. & Watson D.  Kluwer Academic Publishers. USA. 2001. – P. 185–195.

Широков В.А., Манако В.В., Синица К.М., Манако А.Ф. Ключові поняття архітектури цифрових словників // Управляющие системы и машины. – 2000. – № 3. – С. 88–95.

Shirokov V., Manako V., Sinitsa K., Manako A.  Metadata structures and programming for distributed dictionary resources in a context of learning // Проблеми програмування. – 2000. – № 2–3. – С. 583–591.

 Shirokov V., Manako V,  Sinitsa K., Manako A., Verenich D. Terminological Resources of Autonomous Learning in Virtual Environments. Proc. of the 2nd Int. Workshop on Computer Science and Information Technologies, September 18-23. – USATU Publisher, Ufa, Russia, 2000. – P. 278–285.

Sinitsa K, Manako A. Interactive Dictionary as an Information Wish-maker // Educational Technology Magazine, Vol. XXXIX, Number 5, September-October 1999. – P. 22–25.

Sinitsa K., Manako A. Interactive Dictionary in a Context of Learning. //Proc. 8th Int. conf. on Human-Computer Interaction: Communications, Cooperation and Application De¬sign, Vol. 2, - P.662-666.,1999,  Munich, Germany.  / Eds.  H-J Bullinger &  J. Ziegler / Lawrence Erlbaum Associate Publishers, London / ISBN 0-8058-3392-7.

Shirokov V., Manako A., Manako V., Sinitsa K. Adaptive digital library support for creation and exploitation of the next generation of Ukrainian mono- and multilingual dictionary resources. //Proc. 6-th Int. Conf. “Crimea-99” on Libraries and Associations in the Transient World: New Technologies and New Forms of Cooperation, vol.1. - Moscow: GPNTB of Russia, 1999  – P. 292–295.

Dovgiallo A., Manako A. Sinitsa K. Multilingual Internet: modern experience and state of the art // Управляющие системы и машины. – 1998. – №6. – C. 74–81.

Манако А.Ф., Манако В.В., Синиця К.М. Вступ до архiтектури цифрових словникiв. Control systems and machines

Extending the role of glossaries in a virtual learning environment

Metadata structures and programming for distributed dictionary resources in a context of learning

Terminological Resources of Autonomous Learning in Virtual Environments

Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни "Ділова українська мова в державному управлінні"

В. Широков*, В. Манако*, Е. Синица, А. Манако, Д. Веренич Персональные коллекции понятий и терминов как продукт структурированного обучения

А.Ф. Манако  Теоретико-гральний інформаційний підхід і концептуальна модель агрегатування понятійних об’єктів навчально-орієнтованого контенту