[ Бібліографічне посилання:
Манако А.Ф. Принципы построения МАНОК-систем // Управляющие системы и машины. – 2007. – №1. – С. 81–89. ]

Описано каркас оцінки МАНОК-вузлів: постановку задачі ZQML та моделі для її розв’язання.

 htm   doc   pdf