[ Бібліографічне посилання:
И.В. Сандыга, А.Ф. Манако, А.П. Войченко, Е.М. Синица.  Построение отказоустойчивых распределенных систем на базе облачных технологий / И.В. Сандыга, А.Ф. Манако, А.П. Войченко, К.М. Синица // Proc. Fifth International Conference ITEA-2010. 23-24 November 2010. – Kiev: IRTC. – P. 240–243. ]

Сьогодні перед Україною стоїть завдання впровадження і інтенсифікації застосування розподілених інформаційних
систем в процесах управління на усіх рівнях. Запропонований підхід дозволяє реалізовувати відмовостійкі
розподілені системи на базі конвергенції сервіс-орієнтованої архітектури і хмарної інфраструктури.

 htm   doc   pdf