[ Бібліографічне посилання:
Манако А.Ф. Моделі агрегатування поняттєвих об’єктів безперервного навчання за підтримкою інформаційних і телекомунікаційних технологій // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2005. – №3. – С. 29–37. ]

Запропоновано концептуальні абстрактні та робочі моделі агрегатування поняттєвих об’єктів безперервного навчання за підтримкою інформаційних і телекомунікаційних технологій. Розглянуті загальні ідеї побудови моделей, наданий словник понять, , н3-модель агрегатування поняттєвих н3-об’єктів (L3M-AC), практичні реалізації моделей.

 htm   doc   pdf