[ Бібліографічне посилання:
А.Ф. Манако, Е.М. Синица. Теоретико-методологические основы построения сетевой образовательной среды / В коллективной монографии „Новые информационные  технологии  в  образовании  для  всех:  е-образование” / [Авторский коллектив: В.Б. Артеменко, А.С. Воронкин,   А.Ф. Манако, Е.М. Синица, Г.Г. Швачич.и др.]. - ISBN 978-966-02-7526-3. - К.—  МНУЦИТ и С. –  2015. – С. 104-193. ]

УДК 681.3:658.56

Робота присвячена теоретичним питанням розвитку мережевих електронних освітніх просторів, розглянуті питання, пов'язані з різними технологічними рішеннями, спрямованими на розвиток електронного мережевого освітнього простору і якість освіти в цілому.

Для науковців, педагогів, і усіх, хто займається впровадженням інформаційних технологій в освіті.
 

ISBN 978-966-02-7526-3

 pdf