[ Бібліографічне посилання:
А.Ф. Манако, Г.Г. Швачич,В.П. Иващенко и др. Применение информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе Национальной металлургической академии Украины / В коллективной монографии „Новые информационные  технологии  в  образовании  для  всех:  е-образование” / [Авторский коллектив: В.Б. Артеменко, А.С. Воронкин,   А.Ф. Манако, Е.М. Синица, Г.Г. Швачич.и др.]. - ISBN 978-966-02-7526-3. - К.—  МНУЦИТ и С. –  2015. – С. 32-103. ]
 

Робота присвячена представленню питань впровадження ІКТ на рівні великого навчального закладу, яким є
Національна металургійна академія. Описаний досвід, який може лежати в основі можливих рішень по впровадженню ІКТ у навчальний процес.

Для науковців, педагогів, і усіх, хто займається впровадженням інформаційних технологій в освіті.

ISBN 978-966-02-7526-3

 pdf