[ Бібліографічне посилання:
Гриценко В.И., Манако А.Ф.  Использование учебного мультимедиа  в электронных учебниках и дистанционных курсах, поставляемых через Интернет. Методичний посібник. – К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України. ТОВ „Вітус”, 2003. – 123 с. ]

Використання навчального мультимедиа  в електронних підручниках та дистанційних курсах, які поставляються  через Інтернет.

Навчальний посібник.

В навчальному посібнику структуровано наводяться відомості про використання мультимедіа в дистанційній освіті на базі засобів комп’ютерних телекомунікацій та проектуванні окремих його компонентів для електронних підручників та дистанційних курсів. Організація та розвиток системи дистанційної освіти передбачає  необхідність в тій чи іншій мірі інтенсивності використовувати мультимедіа з метою отримання результатів високої якості, будь-який метод навчання претендує на досягнення розуміння  студентом навчального матеріалу, запам’ятовування основних моментів, набуття вмінь та навичок аналізувати ситуацію та  приймати рішення, набуття визначених навичок роботи. Використання мультимедіа дозволяє вирішувати багато задач педагогіки.

Призначено для викладачів навчальних закладів різного рівня акредитації, студентів та організаторів дистанційного навчання.

 htm   doc   pdf