[ Бібліографічне посилання:
Манако А.Ф. Сетевое общество и учебно-ориентированные технологии для всех // Управляющие системы и машины. – 2004.  – № 4. – С. 50–58. ]

Описана концептуальна ідея МАНОК - оптимізувати цілеспрямований розвиток інноваційних інформаційних технологій "навчальніі об'єкти" у формі певного процесу.

 htm   doc   pdf