[ Бібліографічне посилання:
А.Ф. Манако, О.С. Воронкін. Комплексний підхід до розгляду процесів еволюцій та конвергенцій ІКТ в освіті // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: науково-методичний журнал, 2014. –  № 3 (51). – С. 3–9. ]

У статті розглянуто основні процеси еволюції та конвергенції інформаційно-комунікаційних технологій, наведені основні чинники, що найбільш суттєво вплинули на розвиток ІКТ в освіті, розроблено формат опису.

 htm   doc   pdf