[ Бібліографічне посилання:
Манако А.Ф. Воронкин А.С. Инновации в образовании: эволюция и конвергенция как источник трансформаций / В колективній монографії "Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное обучение" / [Авторський колектив: В.І. Гриценко та ін.]. - К., вид. дім "Академперіодика". – 2013. – С. 90-120. ]

Вступ.
Проблеми вивчення процесів конвергенції і їх впливу на розвиток суспільства.
Огляд основних етапів впливу еволюції і конвергенції на інноваційний розвиток ролі і  впливу ІКТ для підтримки освіти.
Еволюція і конвергенція процесу навчання.
Мультимедіа в освіті - погляд крізь призму еволюції і конвергенції
Огляд основних етапів еволюції мультимедіа
Формат опису результатів еволюції і конвергенції
Комплексні результати еволюції і конвергенції.
Висновки
Література

 htm   doc   pdf