[ Бібліографічне посилання:
Манако А.Ф., Воронкін О.С. Базові аспекти еволюції використання мультимедійних технологій в освіті  //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.  – 2013 №1.  С. 4-10. ]

Розвиток інформаційного суспільства активізував процеси підтримки освіти на базі інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) [1]. На теперішній час процеси їх еволюції та конвергенції [2] обумовили  цілу низку інновацій в освіті, які пов’язані з використанням мультимедійних технологій.  що відкрило нові можливості для підтримки навчання.

 htm   doc   pdf