[ Бібліографічне посилання:
Манако А.Ф., Воронкін О.С.  Еволюція та конвергенція впровадження ІКТ в освіті як джерело інновацій   //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.  – 2013. № 6 с. 82-87. ]

Історично розвиток інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) тісно пов’язаний з розвитком засобів підтримки комунікацій. Їх відносно інтенсивне впровадження  та накопичення визначало віхи змін інформаційних епох. XX століття характеризується як грандіозна науково-технічна революція. Крім того, відбулися дві надзвичайно важливі події в історії людства – поява комп’ютерів та Інтернету. Активізувалися процеси еволюції та конвергенції, які обумовили механізми та процеси бурхливого розвитку інновацій у всіх сферах життя, у тому числі науці та освіті. Стало очевидним, що інновації можуть зароджуватися тоді і тільки тоді, коли неявне знання стає явним та доступним для його масового безперервного використання в безлічі контекстів.  Нагадаємо, що джерелами виникнення інновацій за Друкером є: вимоги виробничого процесу, зміни в структурі галузі, демографічні зміни, зміни у настроях користувачів, нові наукові знання. Соціальний попит став каталізатором масового створення та впровадження інновацій в освіту та навчання.

 htm   doc   pdf