[ Бібліографічне посилання:
Манако А.Ф., Синица Е.М. Непрерывное образование и инновации. //Information Technologies in Education for All. Proceedings of the 8-th International Conference ITEA-2013. Edited by Gritsenko V.  ISBN  978-966-02-7063-3  К., Вид. «Академперіодика» - 2013. – 6 с. ]

Представлені деякі аспекти розвитку електронного інноваційного науково-освітнього простору і ролі інновацій у безперервній освіті.

 htm   doc   pdf