[ Бібліографічне посилання:
Манако А.Ф., Синица Е.М. Непрерывное образование и инновационные электронные научно-образовательные пространства / В колективній монографії "Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное обучение" / [Авторський колектив: В.І. Гриценко та ін.]. - К., вид. дім "Академперіодика". – 2013. – С. 121-205. ]

Безперервна освіта як стратегічний напрямок розвитку людського потенціалу.
Концептуальні основи інновацій в освіті.
Глобалізація і інноваційні електронні науково-освітні простори.
Приклади підходів до створення і впровадження інновацій в освіті.
Трансформація форм організації навчальної діяльності і інновації
Педагогічне проектування інновацій
Технологія розробки дистанційних навчальних курсів
Навчальні ресурси в епоху інновацій: проблема багатоцільового використання
Технологія створення інноваційних  навчальних ресурсів
Інновації в методичній підтримці дистанційного навчання.
Підхід до створення методичних рекомендацій для тих, хто навчається
Приблизний план  методичних рекомендацій
Плани-графіки проведення заходів
Рекомендації до навчальних тем
Підхід до створення методичних рекомендацій для викладачів.
Висновки
Література

 htm   doc   pdf