[ Бібліографічне посилання:
Информационное общество и ИКТ в образовании / авторы  А.Ф. Манако, Е.М. Синица - Издательство «Lambert Academic Publishing». ISBN 978-3-659-59949-1. – 2014. – 99 с. ]

Анотація.

Численні міжнародні ініціативи зробили істотний вплив на формування і темпи розвитку інформаційного суспільства, в той же час, слід відмітити нерівномірність його розвитку і важливу роль ІКТ і безперервної освіти для успішного впровадження інновацій.

Інформаційні і комунікаційні технології можна розглядати як символ розвитку сучасного суспільства. Проникаючи в усі сфери людської діяльності, вони трансформують традиційні процеси, сприяючи підвищенню їх ефективності і якості. Унікальна їх роль для освіти.

Глибинний аналіз системи освіти показує, що назріли корінні перетворення, обумовлені потребами інформаційного суспільства і активним впровадженням інноваційних технологій. У зв'язку з цим, необхідні нові підходи до вирішення проблеми випереджаючої функції освіти, нові контексти застосування класичних моделей, методів і технологій, нові форми і методи навчання, що спираються на використання ІКТ, у тому числі, поза традиційними рамками.

 pdf