[ Бібліографічне посилання:
Манако А.Ф. Информационно-дидактический базис МАНОК/S // Управляющие системы и машины. – 2005. – №3. – С. 63–70. ]

Описано інформаційно-дидактичний базис МАНОК/S – моделі агрегатування навчально-орієнтованого контенту у контексті цілеспрямованого розвитку
інноваційних інформаційних технологій „навчальні об’єкти”.

 htm   doc   pdf