[ Бібліографічне посилання:
Манако А. Ф., Синица Е. М. Массовость и непрерывность как ключевые факторы развития электронного научно-образовательного пространства для всех // Proc. Fifth International Conference ITEA-2010. 23-24 November 2010. – Kiev, IRTC. – P. 23–33. ]

Розглянуті питання, пов'язані з технологічною підтримкою масовості і безперервності в електронному науково-освітньому просторі.

Сьогодні перед Україною стоїть завдання впровадження і інтенсифікації застосування розподілених інформаційних
систем в процесах управління аж до рівня міністерств і відомств, а також широке їх використання в процесі ухвалення рішень. Створення і використання засобів підтримки безперервного навчання є одним з ключових чинників успішного формування національного інформаційного простору.

Сьогодні перед Україною стоїть завдання впровадження і інтенсифікації застосування розподілених інформаційних
систем в процесах управління на усіх рівнях. Запропонований підхід дозволяє реалізовувати відмовостійкі
розподілені системи на базі конвергенції сервіс-орієнтованої архітектури і хмарної інфраструктури.

 htm   doc   pdf