[ Бібліографічне посилання:
Манако А.Ф., Синица E.М. Современные научно-образовательные пространства: технологии и подходы  //Proc. 1-st Int. Conf. ITEA-2006. 29-31 May 2006. Kiev, IRTC. – P. 37–51. ]

Запропонований сучасний погляд на розвиток науково-освітніх просторів, сформульовані основні проблеми подальшого цілеспрямованого їх розвитку. Представлений ряд вимог до якості освітніх послуг, що пошируються в науково-освітньому просторі. Визначена роль нових інтелектуальних технологій у розвитку кіберпростору. Описаний досвід Міжнародного центру в створенні і застосуванні ІКТ у навчанні.

 htm   doc   pdf