Русский

Відділ діалогових та навчальних систем

Коротка довідка

Десята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: Інформація для всіх» (ITEA-2015)

Опитування: "Використання ІКТ у навчанні"

Зав. від. - д.т.н. Манако А.Ф.

Співробітниками лабораторії, а нині відділу (з 1987 р.) діалогових та навчальних систем, був пройдений важкий шлях від перших найпростіших програм навчання на базі комп’ютеру до розвитку теорій підтримки дистанційного навчання з активним використанням мультимедіа. На протязі двадцяти років відпрацьовувалися вітчизняні комп'ютерні технології навчання. Був виданий словник-довідник за участю 15 країн світу.

Перші результати були отримані вже в 60-ті роки минулого сторіччя. Вченими і фахівцями відділу пройдений великий шлях, від програмування приватних завдань навчання до формування сучасного розуміння образу електронних технологій і систем навчання. В Україні перша науково-дослідна лабораторія була створена у 1962 році на базі Інституту кібернетики, очолював її до 1997 р. всесвітньо відомий професор Довгялло Олексій Михайлович, під керівництвом якого були отримані загальновизнані світовою спільнотою наукові та практичні досягнення.

На базі відділу на початку 90-х років минулого сторіччя було вирішено важливе завдання - створення концепції гнучких дистанційних технологій, що багато в чому визначили шляхи розвитку дистанційного навчання в країнах СНД. Перші науково-дослідні роботи з розвитку вітчизняних гнучких дистанційних технологій навчання в рамках виконання міжнародного проекту Копернікус за участю 7 країн Європи розпочалися наприкінці 1993 р. (звертаємо увагу на той факт, що український домен .ua був зареєстрований у 1992 р.). У 1995 році відбулося перше в країнах СНД масове навчання користувачів (за допомогою електронної пошти) в рамках виконання проекту «УКРДОРІ-95», в якому прийняло участь приблизно 400 користувачів з 7 країн світу (навчальні тексти поставлялися російською та українською мовами, тому серед користувачів були представники США, Швейцарії, Австралії, Канади тощо). Таким чином можна зазначити, що практично всі наукові та технологічні рішення, які відповідали кожному етапу розвитку технологій навчання на базі комп’ютеру, притаманні розвитку загальної еволюційній спіралі, були досліджені та відпрацьовані науково-дослідним колективом, який зараз працює на базі Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. На базі відділу були розроблені основні положення по використанню мультимедіа в навчанні.

Відділ відіграв значну роль у розвитку теорії комп'ютерного навчання, було сформовано новий науковий напрям - створення електронних технологій навчання; якісно нового класу технологій по сукупності характеристик і можливостей, що мали властивості високих наукомістких технологій.

Тривалий час напрями електронізації освіти і використання електронних технологій в навчанні розвивалися завдяки зусиллям учених і фахівців відділу «діалогових і навчальних систем».

У відділі розвинені нові розділи теорії навчального діалогу, що дозволило проектувати ефективні режими інтерактивної взаємодії в процесах навчання; отримані нові результати в області комп'ютерної дидактики; створена перша комп'ютерна дидактична лабораторія для відпрацювання та вибору основних педагогічних і науково-технічних рішень в проектах комп'ютеризації навчання.

Досліджені фундаментальні основи побудови і розвитку електронних науково-освітніх просторів.

Розроблені у відділі он-лайн технології навчання здатні багато в чому видозмінити і удосконалити системи освіти, але пройдений лише перший етап у розвитку електронних технологій навчання.