[ Библиографическая ссылка:
Манако А.Ф. Моделі агрегатування об’єктів безперервного навчання за підтримкою інформаційних і телекомунікаційних технологій // Наукові праці Миколаївського державного  університету. Серія Комп’ютерні технології. – 2004. – Вип. 22.  Т. 35. – C. 180–185.  ]

Предложены концептуальные абстрактные и рабочие модели агрегирования объектов непрерывного обучения при поддержке информационных и телекоммуникационных технологий.

 htm   doc   pdf