[ Библиографическая ссылка:
Манако А.Ф.  Стратегічні питання впровадження  ІКТ у навчальний процес //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2014. №5. С. 3-10. ]

Стратегические вопросы внедрения  ИКТ в учебный процесс.

 htm   doc   pdf