[ Библиографическая ссылка:
Манако А.Ф. Технологічні аспекти інноваційного цілеспрямованого розвитку телекомунікаційного науково-освітнього простору // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 63. Вип. 50. Комп’ютерні технології. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 227–236. ]

Рассмотрены технологические аспекты инновационного целенаправленного развития научно-образовательного пространства. Предложена абстрактная модель научно-образовательного пространства, а также подход к  целенаправленному развитию информационно-коммуникационных технологий на примере информационных технологий «учебные объекты».

 htm   doc   pdf