[ Библиографическая ссылка:
Манако А.Ф. Лексикографічна теорія побудови МАНОК-систем та її застосування в інформаційних технологіях дистанційної освіти. //Автореферат на здобуття дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 –  Інформаційні технології. Київ, 2008. 53 с. ]

Лексикографическая теория построения МАНОК-систем и ее использование в информационных технологиях дистанционного образования.

doc   pdf