[ Бібліографічне посилання:
Десята міжнародна конференція Нові інформаційні технології в освіті для всіх // Десята міжнародна конференція ITEA-2015.- 26-27 Листопада 2015. Том 1 - Київ: МННЦІТтаС. - 368с. ]

Збірник  праць  Десятої  міжнародної  конференції  «Нові інформаційні технології в освіті для всіх», що відбулася 26-27 листопада 2015р. на базі Міжнародного науково-навчального центру  інформаційних  технологій  та  систем,  містить  вибрані доповіді  за  наступними  напрямами:  Е-навчання:  виклики сучасного  інформаційного  суспільства;  Інфраструктура  Е-навчання;  ІКТ  в  освіті  для  всіх;  Педагогічні  аспекти  Е-навчання;  ІКТ  в  дошкільній  та  шкільній  освіті;  Розвиток системи підготовки та перепідготовки фахівців.

Зміст доповідей подано в авторській редакції.
 

ISBN 978-966-02-7867-7                                          ©IRTC, 2015

pdf