[ Бібліографічне посилання:
Антонюк Я.М., Шияк Б.А. Стандарты и методики оценки пропускной способности шлюзов в реальных сетях. // Сбірка тез. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології». – ДУТ. -  Київ. –  17-20 листопада. –  2015р. ]
 

Тестування мережевих пристроїв Стандарт RFC 2533 [1], [2] встановлений Інженерною радою Інтернет (Internet Engineering Task Force, IETF) є методологією тестування пристроїв для операторських мереж Ethernet. Стандарт описує методологію, яка дозволяє оцінити продуктивність мережевого пристрою, що включає такі параметри як пропускна спроможність, рівень втрат кадрів і затримка.
 
 

doc   pdf