Русский

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ВІДДІЛУ ДІАЛОГОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ

Зав. відділом - д.т.н. Манако А.Ф.


 

2021 рік

2020 рік

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

2015 рік

2014 рік

2013 рік

2012 рік

2011 рік

2010 рік

 

 

Попередні роки


2021 р.

Статті у фахових журналах

А.Ф. Манако Технології та електронне навчання. 8 стор. //2021, 8 с. . [Електронний ресурс] . URL: http://irtc.org.ua/dep105/publ/2021/statp21.docx .

А.Ф. Манако Підхід до моделювання поняттєвих навчальних об’єктів і систем. 5 стор. //МННЦІТіС, 2021, 5 стор. . [Електронний ресурс] . URL: http://irtc.org.ua/dep105/publ/2021/statp222.docx .

А.Ф. Манако Електронне навчання як складна інформаційна система. 5 стор. //МННЦІТіС, 2021, 7 стор. . [Електронний ресурс] . URL: http://irtc.org.ua/dep105/publ/2021/a1.docx .

А.Ф. Манако Інновації та навчання. Навчально-методичний посібник. //МННЦІТіС, 2021, 83 стор. . [Електронний ресурс] . URL: http://irtc.org.ua/dep105/publ/2021/ini.docx .

Заріцька С.І., Литвиненко Н.І., Савченко М.І., Сліпченко О.Ю. Методичні аспекти впровадження електронного навчання в закладах загальної освіти. Навчально-методичний посібник. //МННЦІТіС, 2021, 73 стор. . [Електронний ресурс] . URL: http://irtc.org.ua/dep105/publ/2021/ini2.docx .

КаменєваТ.М. Сучасні напрями розвитку електронного навчання у вищій школі. Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції //(Дніпро,22січня2021р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 79–83. [Електронний ресурс] . URL: https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2021/01/re-22.01.2021.pdf#page=79 .

Tatiana N. Kameneva. Didactics of digital century: issues and trends of e-Learning development. Physical and Mathematical Education. //2020. – Issue 4(26)– Р.13-20 [Електронний ресурс] . URL: https://doi.org/10.31110/2413-1571-2020-026-4-002 .

2020 р.

Статті у фахових журналах

А.Ф. Манако Теоретичні засади безперервниго електронного навчання. //Монографія. МННЦІТіС, 2020, 305 с. . [Електронний ресурс] . URL: http://irtc.org.ua/dep105/publ/2020/mono20.docx .

А.Ф. Манако Електронне навчання в технологічному ракурсі розгляду. //МННЦІТіС, 2020, 4 с. . [Електронний ресурс] . URL: http://irtc.org.ua/dep105/publ/2020/stat220.docx .

А.Ф. Манако Розгляд електронного навчання в аспекті складних систем. //МННЦІТіС, 2020, 7 с. . [Електронний ресурс] . URL: http://irtc.org.ua/dep105/publ/2020/stat720.docx .

А.Ф. Манако Концептуальні ідеї для створення технологічного базису електронного навчання, що складають бащис подальших досліджень. //МННЦІТіС, 2020, 5 с. . [Електронний ресурс] . URL: http://irtc.org.ua/dep105/publ/2020/statKI.docx .

А.Ф. Манако Моделі роботи з електронними курсами на базі використання технологій образного мислення. //МННЦІТіС, 2020, 15 с. . [Електронний ресурс] . URL: http://irtc.org.ua/dep105/publ/2020/stat120.docx .

А.Ф. Манако Електронний науково-навчальний простір. Навчально методичний посібник для аспірантів 1 року навчання. //МННЦІТіС, 2020, 84 с. . [Електронний ресурс] . URL: http://irtc.org.ua/dep105/publ/2020/enop.docx .

Антонюк Я.М., Шияк Б.А., Антонюк М.І. Сегментування мережі для вимірювання рівня активності транзакцій в академічному кампусі. //МННЦІТіС, 2020, 3с. . [Електронний ресурс] . URL: http://irtc.org.ua/dep105/publ/2020/noc.irtc.20201101.pdf .

Антонюк Я.М., Шияк Б.А., Антонюк М.І. Методична алгорітмізація типових завдань науково-аналітичного простору академічного закладу. //МННЦІТіС, 2020, 4с. . [Електронний ресурс] . URL: http://irtc.org.ua/dep105/publ/2020/noc.irtc.20201102.pdf .

Антонюк Я.М., Антонюк М.І. Застосування технологій віртуалізації для моделювання типових структур мережевої взаємодії в в хмарному середовищі. //МННЦІТіС, 2020, 4с. . [Електронний ресурс] . URL: http://irtc.org.ua/dep105/publ/2020/noc.irtc.20201103.pdf .

Антонюк Я.М., Ходнев А.О. Антонюк М.І. Низько рівнева організація керування гіпервізором первинної хмарної інфраструктури. //МННЦІТіС, 2020, 5с. . [Електронний ресурс] . URL: http://irtc.org.ua/dep105/publ/2020/noc.irtc.20201104.pdf .

2019 р.

Статті у фахових журналах

 

2018 р.

Гриценко В.И., Манако А.Ф., Синица К.М. Информационные трансформации и массовое непрерывное обучение //Управляющие система и машины. №5, 2018, с.3-13.

А.Ф. Манако. Обучение в эпоху информационных трансформаций //Монография. МНУЦИТиС,, 2018, К., 374 с. [Электронный ресурс].

А. Ф. Манако, В. В. Олійник, О. Ю. Буров, О. Е. Коневщинська, І. В. Іванюк, Д. Б … [монографія] / [О. П. Пінчук, Ю. М. Богачков, В. Ю. Биков Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів //Електронний ресурс. lib.iitta.gov.ua/7648/1/.

Гриценко В.І., Манако А.Ф., Синица К.М. Е-трансформации в обучении. //Управляющие система и машины. №1, 2018.

Манако А.Ф. Методологические вопросы электронного обучения.. //Учебно-методическое пособие, МННУЦиТС, 2018,89 с.

Манако А.Ф., Войченко А.П. Технологические инновации в образовательной сфере. //Учебно-методическое пособие, МННУЦиТС, 2018,70 с.

Каменева Т.Н. Дидактика электронного обучения / Т. Н. Каменева // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. //Серія: Педагогіка.– 2018. – № 1. – С. 177–183.

Synytsya K. E-learning models analysis for lifelong learning Кибернетика и вычислительная техника (Cybernetics and computer engineering) 2017. No 4 (190). 19-32

//Електронний ресурс DOI: https://doi.org/10.15407/kvt190.04.019.

Каменєва Т.М. Навчання ділового писемного спілкування з використанням електронного підручника „Business Correspondence”: Методичні рекомендації. //Каменєва Т.М.. – К.: Видавничий центр МНУЦ, 2012. – 46 с.

Каменєва Т.М. Теоретичні основи навчання”: Навчальний посібник. //Каменєва Т.М.. – К.: Видавничий центр МНУЦ, 2017. – 95 с.

Антонюк Я.М., Прус Т.Н. МННЦ стаття «Формирование объектов виртуальной реальности для использования в системах непрерывного образования» //ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ДЕСЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ». 12 – 13 квітня 2018 року Державний університет телекомунікацій.

Антонюк Я.М., Коваленко Я.О. МННЦ стаття «Органнізація телекомунікаційного комплексу на базі технологій віртуалізації серверів.» ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ДЕСЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ». 12 – 13 квітня 2018 року Державний університет телекомунікацій.

Антонюк Я.М., Шияк Б.А. МННЦ ТЕЗИСЫ доповіді «Основные направления интеллектуализации кампусных сетей». //ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ДЕСЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ». 12 – 13 квітня 2018 року Державний університет телекомунікацій.

2017 р.

Манако А.Ф., Синица Е.М. Новые информационные технологи в образовании для всех. //УСиМ, 2017, №2, – С.46-58.

Одинадцята міжнародна конференція Нові інформаційні технології в освіті для всіх // 11 міжнародна конференція ITEA-2016.- 26-27 Листопада 2016. - Київ: МННЦІТтаС. 29 листопада 2016 р. – 172 с.

Войченко О.П. “Особливості впровадження технологій дистанційного та мобільного навчання у систему вищої освіти” – збірник матеріалів V Всеукраїнського науково-практичного семінару “Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті”,25-26 травня 2017. // ІФНТУНГ, ст. 7-11.

Voychenko O. ““Cloud technologies use for improving the efficiency of online education environments” proceedings of International scientific conference "Challenges of Globalization in Economics and Business",. Tbilisi State University, 11–12 November 2017, Tbilisi, Georgia.

Kateryna Synytsya, Oleksiy Voychenko "IT solutions for distance P2P learning" proceedings of 3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, 24-25 November 2017, Antalya, Turkiye.

Антонюк Я.М. Розробка телекомунікаційної інфраструктури академічних установ. Одинадцята міжнародна конференція Нові інформаційні технології в освіті для всіх // 11 міжнародна конференція ITEA-2016.- 26-27 Листопада 2016. // - Київ: МННЦІТтаС. 29 листопада 2016 р. – 172 с..

Я.М. Антонюк, Т.Н. Прус Технологические аспекты подготовки учебного контента для піддержки массового непрерывного обучения //УСиМ, 2017, №4, – С.46-58.

Я.М. Антонюк, Т.Н. Прус Применение конвергентных решений как средство логической оптимизации кампусных сетевых структур. //УСиМ, 2017, №5, – С.46-58.

Я.М. Антонюк, Б.А. Шияк Трансформации в структуре систем управления кампусными академическими компьютерными сетями. Журнал "Зв'язок", 2017, №5, – С.56-68.

Я.М. Антонюк, Я.О. Коваленко Алгоритмы практического применения механизмов виртуализации в системах управления кампусными академическими компьютерными сетями Журнал "Зв'язок", 2017, №6, – С.35-46.

Каменева Т.Н. Интенсификация учебного процесса средствами электронных технологий / В тезисах международной научно-практической конференции «Научная деятельность как путь формирования профессиональных компетентностей будущего специалиста», г. Сумы, 7-8 декабря 2017 года // Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко, 2017. [Электронный ресурс]..

Каменева Т.Н. Т. Интенсификация учебного процесса на базе применения электронных технологий // Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2017. – № 4.

2016 р.

А.П. Войченко Опыт проведения он-лайн конференций // УСИМ. - Киев. - 2016. - №2. - С. 77-81.

Десята міжнародна конференція Нові інформаційні технології в освіті для всіх // Десята міжнародна конференція ITEA-2015.- 26-27 Листопада 2015. Том 1 - Київ: МННЦІТтаС. - 368с.

Десята міжнародна конференція Нові інформаційні технології в освіті для всіх // Десята міжнародна конференція ITEA-2015.- 26-27 Листопада 2015. Том 2 - Київ: МННЦІТтаС. - 261с.

Tenth International Conference New Information Technologies in Education for All // Proc. Tenth International Conference ITEA-2015.- 26-27 November 2015. – Kiev: IRTC. – 97 р.

2015 р.

Манако А.Ф. СТРАТЕГІЧНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ОСВІТІ / Перша міжнародна конференція з адаптивних технологій управління навчанням ATL-2015. - 23-25 вересня. – 2015.

А.Ф. Манако Сучасні питання використання ІКТ в освіті // Proc. Tenth International Conference ITEA-2015.- 26-27 November 2015. – Kiev: IRTC. – P. .

Литвиненко Н. І., Заріцька С. І. Застосування веб-технологій для реалізації особистістно-орієнтованого підходу до навчання школярів // Proc. Tenth International Conference ITEA-2015.- 26-27 November 2015. – Kiev: IRTC. – P. .

Отенко В.І. Технологія електронної підтримки альтернативної освіти // Proc. Tenth International Conference ITEA-2015.- 26-27 November 2015. – Kiev: IRTC. – P. .

Попова Н.В. Трансформація розуміння завдань сучасного навчання на базі ІКТ // Proc. Tenth International Conference ITEA-2015.- 26-27 November 2015. – Kiev: IRTC. – P. .

Антонюк Я.М. Разработка телекоммуникационной инфраструктуры академического учреждения // Proc. Tenth International Conference ITEA-2015.- 26-27 November 2015. – Kiev: IRTC. – P. .

Y.M. Antoniuk Development academy institution telecommunication infrastructure // УСИМ. – №5. Київ. – 2015. - С 45-51.

Герич Т.П. Антонюк Я.М. Засоби спрощення процесу резервування у базовому комп’ютерному телекомунікаційному вузлі кампусної мережі // Сбірка тез. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології». – ДУТ. - Київ. – 17-20 листопада. – 2015р.

Антонюк Я.М., Коваленко А.О. Современный этап развития стандарта GIGABIT ETHERNET // Сбірка тез. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології». – ДУТ. - Київ. – 17-20 листопада. – 2015р.

Антонюк Я.М., Шияк Б.А.Стандарты и методики оценки пропускной способности шлюзов в реальных сетях. // Сбірка тез. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології». – ДУТ. - Київ. – 17-20 листопада. – 2015р.

Войченко А.П. Использование облачных технологий и социальных сетей для поддержки научно-учебных мероприятий // УСиМ. – 2015. – № 4. – С. 52-57.

Kateryna Synytsya, Oleksii Voychenko PODCASTING AS THE FIRST STEP IN M-LEARNING IMPLEMENTATION // The 11th International Scientific Conference eLearning and software for Education. - Bucharest. - 2015.

Каменєва Т. М. Методичні особливості організації електронного навчання з використанням сервісів соціальних мереж / Т. М. Каменєва // У тезах 10 міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх", м. Київ, 26-27 листопада 2015 / Міжнар. наук.- навч. центр ІТіС. – К.: МННЦ, 2015. – [Електронний ресурс].

Каменева Т.Н. Технологии, методы и средства электронного обучения // УСИМ. - 2015. - №1. - С. 47-56.

 „Новые информационные технологии в образовании для всех: е-образование” / Авторский коллектив: Манако А.Ф., Синица Е.М. и др. – К.— МНУЦИТ и С. – 2015. – 230 с. ISBN 978-966-02-7526-3.

А.Ф. Манако, Г.Г. Швачич.П. Иващенко и др. Применение информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе Национальной металлургической академии Украины / В коллективной монографии „Новые информационные технологии в образовании для всех: е-образование” / [Авторский коллектив: В.Б. Артеменко, А.С. Воронкин, А.Ф. Манако, Е.М. Синица, Г.Г. Швачич др.]. - ISBN 978-966-02-7526-3. - К.— МНУЦИТ и С. – 2015. – С. 32-103.

А.Ф. Манако, Е.М. Синица. Теоретико-методологические основы построения сетевой образовательной среды / В коллективной монографии „Новые информационные технологии в образовании для всех: е-образование” / [Авторский коллектив: В.Б. Артеменко, А.С. Воронкин, А.Ф. Манако, Е.М. Синица, Г.Г. Швачич др.]. - ISBN 978-966-02-7526-3. - К.— МНУЦИТ и С. – 2015. – С. 104-193.

Герич Т.П. Економічна система резервування базового комп’ютерного телекомунікаційного вузла БКТВ кампусної мережі // Proc. Tenth International Conference ITEA-2015.- 26-27 November 2015. – Kiev: IRTC. – P. .

Коваленко Я.О., Лысенко В.Ю. Использование виртуальных машин для моделирования учебных примеров по дисциплинам, необходимым для подготовки кадров в области телекоммуникаций // Proc. Tenth International Conference ITEA-2015.- 26-27 November 2015. – Kiev: IRTC. – P. .

Шияк Б.А. Оценки пропускной способности шлюзов. Способы оценки и методики получения практической задержки в кампусных сетях // Proc. Tenth International Conference ITEA-2015. – 26-27 November 2015. – Kiev: IRTC. – P. .

Дев’ята міжнародна конференція Нові інформаційні технології в освіті для всіх // Дев’ята міжнародна конференція ITEA-2014.- 25-26 Ноября 2014. Том 1 - Киев: МНУЦИТиС. - 296с.

Дев’ята міжнародна конференція Нові інформаційні технології в освіті для всіх // Дев’ята міжнародна конференція ITEA-2014.- 25-26 Ноября 2014. Том 2 - Киев: МНУЦИТиС. - 286с.

Ninth International Conference New Information Technologies in Education for All // Proc. Ninth International Conference ITEA-2014.- 25-26 November 2014. – Kiev: IRTC. – 169 р.

2014 р.

Міжднародний журнал «Образовательные технологии и общество». Спеціальний розділ випуску під ред. д.т.н., зав. відділом Діалогових та навчальних систем  Манако А.Ф.

Манако А.Ф. Стратегічні питання впровадження ІКТ у навчальний процес //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2014. №5. С. 3-10.

Информационное общество и ИКТ в образовании / авторы А.Ф. Манако, Е.М. Синица - Издательство «Lambert Academic Publishing». ISBN 978-3-659-59949-1. – 2014. – 99 с.

Манако А.Ф., Синица Е.М. Инновационные электронные научно-образовательные пространства: взгляд сквозь призму трансформаций // Міжнародний журнал "Образовательные технологии и общество" (Educational Technology & Society). – 2014. – V. 17. – №. 1. – С. 546-577  Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v17_i1/pdf/15.pdf

Манако А.Ф. Конструктивные свойства трансформационного электронного образовательного пространства // Міжнародний журнал "Образовательные технологии и общество" (Educational Technology & Society). – 2014. – V. 17. – №. 1. – С. 522-530 Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v17_i1/pdf/12.pdf

Манако А.Ф., Воронкин А.С. ИКТ в образовании: эволюция, конвергенция и инновации // Міждународний журнал "Образовательные технологии и общество". (Educational Technology & Society). – 2014. – V. 17. – №. 1. – С. 487-521  Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v17_i1/pdf/11.pdf

Манако А.Ф., Воронкін О.С. Базові аспекти еволюції використання мультимедійних технологій в освіті //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2014. №1. С. 4-10.

А.Ф. Манако, О.С. Воронкін. Комплексний підхід до розгляду процесів еволюцій та конвергенцій ІКТ в освіті // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: науково-методичний журнал, 2014. – № 3 (51). – С. 3–9.

Toward 2020 with SSAT, Hansjorg von Brevern and Kateryna Synytsya In: Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective Editor(s): Tadeusz Marek, Waldemar Karwowski, Marek Frankowicz, Jussi Kantola, Pavel Zgaga CRC Press, 2014.

Литвиненко Н.І., Заріцька С. І. Конструктивна діяльність учнів у комп’ютерному середовищі: завдання та підходи до формування навичок – Шкільний світ: Інформатика, 2014, №1 (673), с. 16-23.

Кравченко А.Ю., Попова Н.В. Создание и развитие современных электронных специализированных пространств для поддержки образования // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2014): Черкаси, 24-26 квітня 2014р. - У 2-х томах.-Черкаси: ЧДТУ, 2014 - Т.2. - С 50-52.

Попова Н.В., Кравченко А.Ю. Підвищення ефективності взаємодії користувачів на базі спеціалізованого електронного науково-освітнього простору // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2014): Черкаси, 24-26 квітня 2014р. - У 2-х томах.-Черкаси: ЧДТУ, 2014 - Т.2. - С 81-82.

Антонюк Я. М., Герич Т.П. Организация кампусного почтового сервиса на основе облачных технологий доступа // Proc. Ninth International Conference ITEA-2014.- 25-26 November 2014. – Kiev: IRTC. – P. 116-118.

Каменєва Т.М. Технології електронного навчання: психологопедагогічні аспекти // У тезах 9 міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх", м. Київ, 26-27 листопада 2014 / Міжнар. наук.- навч. центр ІТіС. – К.: МННЦ, 2014. – [Електронний ресурс].

Каменева Т. Н. Электронные средства учебного назначения: классификация и дидактические особенности / Т. Н. Каменева // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2014. - № 8. - С. 28-34.

Литвиненко Н. І., Заріцька С. І. Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів засобами ІКТ // Proc. Ninth International Conference ITEA-2014.- 25-26 November 2014. – Kiev: IRTC. – P. 37-45.

Антонюк Я.М. Коваленко Я.О. Использование виртуальных машин для моделирования учебных комплексов при изучении телекоммуникационных технологий // Proc. Ninth International Conference ITEA-2014.- 25-26 November 2014. – Kiev: IRTC. – P. 235-239.

Попова Н.В., Кравченко А.Ю., Манако А.Ф. Електронний мережевий простір та масове безперервне навчання // Proc. Ninth International Conference ITEA-2014.- 25-26 November 2014. – Kiev: IRTC. – P. 162-166.

Попова Н.В., Кравченко А.Ю. Актуальні питання створення дистанційних курсів, що підтримують підготовку спеціалістів за напрямками // Proc. Ninth International Conference ITEA-2014.- 25-26 November 2014. – Kiev: IRTC. – P. 260-262.

Kateryna Synytsya, Natalya Prokofyeva, Aleksejs Grocevs, Vladimirs Tomko HTML5 in Development of Assessment Tasks for e-Learning // Applied Computer Systems. - ISSN 2255-8683. - 2014. - V.: 16.

А.Ф. Манако, К.М. Синиця Стратегічні напрямки розвитку ІКТ в освіті // Proc. Ninth International Conference ITEA-2014.- 25-26 November 2014. – Kiev: IRTC. – P. 65-71.

2013 р.

Спеціальний випуск  журналу "Образовательные технологии и общество" під редакцією д.т.н. Манако А.Ф.

Манако А.Ф., Синица Е.М. Непрерывное образование и инновационные электронные научно-образовательные пространства / В колективній монографії "Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное обучение" / [Авторський колектив: В.І. Гриценко та ін.]. - К., вид. дім "Академперіодика". – 2013. – С. 121-205.

Манако А.Ф., Синица Е.М. Непрерывное образование и инновации. //Information Technologies in Education for All. Proceedings of the 8-th International Conference ITEA-2013. Edited by Gritsenko V. ISBN 978-966-02-7063-3 К., Вид. «Академперіодика» - 2013.– 6 с.

Манако А.Ф., Воронкин А.С. Инновации в образовании: эволюция и конвергенция как источник трансформаций / В колективній монографії "Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное обучение" / [Авторський колектив: В.І. Гриценко та ін.]. - К., вид. дім "Академперіодика". – 2013. – С. 90-120.

 „Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное образование” / коллектив авторов [В.И. Гриценко, В.Б. Артеменко, А.Ф. Манако, Е.М. Синица и др.]. - К., изд. дом "Академпериодика". – 2013. – 207 с.

Збірник праць Восьмої міжнародної конференції ІТЕА-13. 2013. – 321 с.

Information Technologies in Education for All. Proceedings of the 8-th International Conference ITEA-2013. Edited by Gritsenko V. ISBN 978-966-02-7063-3 К., Вид. «Академперіодика» - 2013. 323 p.

Манако А.Ф., Синиця К.М Ключові фактори  розвитку електронних науково-освітніх просторів Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.  – 2013.

Манако А.Ф., Воронкін О.С. Еволюція та конвергенція впровадження ІКТ в освіті як джерело інновацій //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. № 6 с. 82-87.

Манако А.Ф. Подход к построению формализованного описания информационных систем для образования и обучения / Международный журнал "Образовательные технологии и общество". – 2013. – Том 16. – №1. – С. 547 – 563. – Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/html/10.htm

Литвиненко Н.І., Заріцька С.І. Конструювання як метод створення зображень. Завдання з графічного конструювання в MS Paint для учнів 5-7 класів. – Шкільний світ: Інформатика, 2013, №2 (650), с. 3-17.

Заріцька С.І., Литвиненко Н.І. Формування навичок конструктивної діяльності учнів засобами ІКТ // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: тези доповідей 8 міжнародної конференції, (Київ, 26–27 листопада 2013 р.) / Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. – К.: МННЦ, 2013. – С. 203-209.

Каменева Т.Н. Педагогические технологии в электронном образовательном пространстве: традиции и инновации Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society). – 2013. – Том 16. – №1. – С. 609-626.

Каменева Т.Н., Коваль А.А. Инновационные технологии в обучении иноязычному профессиональному общению // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: тези доповідей 8 міжнародної конференції, (Київ, 26–27 листопада 2013 р.) / Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. – К.: МННЦ, 2013. – С. 318-322.

Каменева Т.Н. Методологические аспекты развития инновационных электронных научно-образовательных пространств для реализации целей непрерывного образования // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: Безперервна освіта : Колективна монографія. – К., вид. дім "Академперіодика" НАН України, 2013. – С. 66-89. 318-322.

2012 рік

Спеціальний випуск  журналу "Образовательные технологии и общество" під редакцією д.т.н. Манако А.Ф.

Збірник праць Сьомої міжнародної конференції ІТЕА-12. 2012. – 326 с.

Information Technologies in Education for All. Proceedings of the 7-th International Conference ITEA-2012. Edited by Gritsenko V. ISBN 978-966-02-6742-8 К., Вид. «Академперіодика» - 2012. 326 p.

 „Новые информационные технологии в образовании для всех” / Монография под  ред. В.И. Гриценко . - К., изд. дом "Академпериодика". – 2012. – С. 270.

Манако А. Ф., Синица Е. М. Электронные научно-образовательные пространства  / В коллективной монографии „Новые информационные технологии в образовании для всех” / [Авторский коллектив:  В.И. Гриценко, В.Б. Артеменко, А.Г. Колгатин и др.]. - К., изд. дом "Академпериодика". – 2012. – С. 204-268.

Манако А.Ф., Синиця К.М. Розвиток сучасних навчальних середовищ  // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. №3. – 2012. – С. 10-14.

Манако А.Ф.Опыт и перспективы развития ИКТ для поддержки обучения  //Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в освіті, науці й техніці” (ІТОНТ-2012).- 2012.- Том №2. - С. 64-65.

Манако А.Ф., Синица Е.М. Электронные научно-образовательные пространства и перспективы их развития в контексте поддержки массовости и непрерывности. // УСИМ. – 2012. – № 4. – С. 83-92.

Манако А.Ф., Синица Е.М. ИКТ в обучении: взгляд сквозь призму трансформаций // Международный журнал "Образовательные технологии и общество". – 2012. – Том 15. – №3. – С. 392 – 414. – Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/periodical/V_153_2012EE.html.

Манако А.Ф. ІКТ, інновації та підтримка масового безперервного навчання // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – №3. – 2012. – С. 20-30

Манако А.Ф., Синица Е.М. К вопросу о развитии современных учебных сред // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – №2. – 2012. – С. 35-42

Kateryna Synytsya, Dmytro Martynov, Greta Keremidchieva Medical terminology assistance to multinational partners through m-learning. // The 8th International Scientific Conference eLearning and software for Education. – 2012. Р. 336-343

Kateryna Synytsya, Greta Keremidchieva Language assistance to  multinational partners in coalition operations. // Information and security, an International journal.- vol.27. - № 1. Р. 111-120.

Synytsya K, Bedny G., von Brevern H. Learning and Training: Activity Approach // Encyclopedia of the Sciences of Learning. N. Seel (ed). - 2012 Р.1800-1805 – Режим доступу:
http://www.springer.com/education+%26+language/learning+%26+instruction/book/978-1-4419-1427-9

Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземних мов для професійного спілкування: Колективна монография / Т.І. Коваль, П.Г. Асоянц, Т.М. Каменєва, Н.В. Майєр, О.С. Сінекоп, В.В. Стрілець, А.Ю. Чуфарлічева. За заг ред. Коваль  Т.І. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 280 с.

Каменєва Т.М. Сучасні педагогічні технології в електронному освітньому просторі / У колективній монографії „Освіта і особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології і якість освіти” / [Під ред. К.Л.Крутій, А.І.Павленко, В.В.Пашкова]. - Запорожьє: ООО „ЛИПС” ЛТД, 2012. – С. 284-295.

Каменева Т.Н. Разработка электронного учебника как компонента информационного образовательного пространства // Образовательные технологии и общество.т.15. – №3. – 2012. – С. 464-478.

Войченко А.П. "Организация мобильного доступа для дистанционных участников образовательных мероприятий"// Збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій"умський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – 2012. С. 376-377.

Войченко А.П. Разработка среды для организации совместной работы очных и дистанционных участников образовательных мероприятий // УСИМ. – 2012. – № 2. – С. 20-31.

Войченко А.П. "Разработка гибкой трехуровневой архитектуры информационных систем" // Сборник трудов 13-й международной научно-практической конференции «современные информационные и электронные технологии». – 2012. С.30-31

Войченко А.П., Шалун А.В. "Мобильное обучение: эргономика интерфейса" // Тези доповідей Першого всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті». – 2012. С 69-70.

Войченко А.П., Жук М.В. "Развитие, образование и человеческий капитал в XXI веке" // "Вестник КазНУ. Серия 'Педагогические науки'". - 2012. - №1 (35). - С. 66-71.

Войченко А.П. Внедрение элементов управления образованием на базе он-лайн системы генерации аналитических отчетов // Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів».- 2012. С.

Войченко А.П. "THREE-COMPONENT DIGITAL ENVIRONMENT FOR LIFE LONG LEARNING SUPPORT" // VIII Международная научно-методическая конференция «Электронные средства и дистанционные технологии для обучения на протяжении всей жизни». -  2012. С.

Антонюк Я.М. Анализ современных подходов к организации телекоммуникационной инфраструктуры кампусных компьютерных сетей научно-образовательного пространства академических учреждений // УСИМ. – 2012. – № 2. – С. 37 - 39.

Антонюк М.І., Шияк Б. Аналіз сучасних рішень створення центру керування кампусними мережами // V Міжнародний науково-технічний сімпозиум «Нові технології в телекомунікаціях».- 2012. С.

Антонюк М.І., Джуваго М.Ю. Щодо задач моделювання у кампусних телекоммунікаційних інфраструктурах // V Міжнародний науково-технічний сімпозиум «Нові технології в телекомунікаціях».- 2012. С.

Попова Н.В., Кравченко А.Ю. Системний підхід до організації інтенсивного масового навчання // III Міжнародна науково-практична конференція „Системний аналіз. Інформатика. Управління”. – 2012 р. С.

Кравченко А.Ю., Попова Н.В., Полякова В.Б., Медведєва Н.М. Проблеми організації інтенсивного масового навчання // XII Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації». – 2012. - С. 74-79

Манако А.Ф., Синица К.М., Войченко О.П. Попова Н.В., Кравченко А.Ю. Окремі аспекти формування інфраструктур для підтримки неперервного навчання// Proc. Seventh International Conference ITEA-2012.- 27-28 November 2012. – Kiev: IRTC. – P. 125-128.

Попова Н.В., Кравченко А.Ю., Медведєва Н.М., Полякова В.Б Глобалізація та якість освіти // Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів» . – 2012. – С.

Попова Н.В., Кравченко А.Ю., Медведєва Н.М., Полякова В.Б., Войченко А.П. Програмне та методичне забезпечення для підтримки ефективної взаємодії користувачів на базі спеціалізованого електронного простору // Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів». – 2012. С.

Попова Н.В., Кравченко А.Ю., Полякова В.Б., Войченко О.П. Проблеми якості взаємодії користувачів у спеціалізованому електронному просторі // VIII Международная научно-методическая конференция «Электронные средства и дистанционные технологии для обучения на протяжении всей жизни», на базе Сумского государственного университета. – 2012.

2011 рік

Збірник праць Шостої міжнародної конференції ІТЕА-11. 2011. – 513 с.

Information Technologies in Education for All. Proceedings of the 6-th International Conference ITEA-2011. Edited by Gritsenko V. ISBN 978-966-02-6202-7 К., Вид. «Академперіодика» - 2011. 513 p.

Манако А.Ф. Синица Е.М. К вопросу о развитии современных учебных сред // Proc. Sixth International Conference ITEA-2011. 20-23 November 2011. – Kiev: IRTC. – P. 86–97.

Манако А.Ф. Еволюція та конвергенція інформаційних технологій підтримки освіти та навчання // Proc. Sixth International Conference ITEA-2011. 20-23 November 2011. – Kiev: IRTC. – P. 20–35    Коротко розглянуті питання еволюції та конвергенції інформаційних технологій для підтримки освіти та навчання

Власенко Н.А., Кудрявцева С.П., Максименко А.А. Роль кафедры ЮНЕСКО  «Новые информационные технологии  в образовании для всех» в реализации стратегии ЮНЕСКО // УСИМ  2011

Войченко А.П. Практические аспекты построения  отказоустойчивых распределенных систем на базе конвергентных технологий  УСИМ № 4., 2011

Власенко Н.А., Текстометричний аналіз як універсальний метод лінгвістичного дослідження Сборник научных трудов. Международная научная конференция MegaLing "Горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий"  26 – 30 сентября  2011 Київ, Україна  4 стр.

Войченко А.П. Построение двухкомпонентной учебной среды для поддержки life long learning  // Information Technologies in Education for All. Proceedings of the 6-th International Conference ITEA-2011. Edited by Gritsenko V..  . - 2011. – №6.

Войченко А.П. Разработка информационных систем на базе гибкой трехуровневой архитектуры // Information Technologies in Education for All. Proceedings of the 6-th International Conference ITEA-2011. Edited by Gritsenko V..  . - 2011. – №6.  8 СТР.

Войченко А.П. Методы построения и оптимизации индивидуального информационного пространства  // Information Technologies in Education for All. Proceedings of the 6-th International Conference ITEA-2011. Edited by Gritsenko V..  . - 2011. – №6.  6 СТР.

Войченко А.ПМетод проектів на прикладі wiki-технологій. // Збірка наукових праць ХХХVIII Міжнародної міжвузівської школи-семінару «Методи і засоби діагностики в техніці та соціумі», ПВНЗ «Галицька Академія», Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2011.

Oleksiy Voychenko, Kateryna Synytsya, Alla Manako, Web 2.0 based LMS extension  for life long learning support //Наукові праці міжнародної конференції «Електронне навчання та програмне забезпечення для освіти» (eLSE-2011)  29-29 квітня 2011 р. м. Бухарест, Румунія.

Oleksiy Voychenko and Kateryna Synytsya Knowledge Sharing via Web 2.0 for Diverse Student Groups in Distance Learning  //Наукові праці міжнародної конференції «Навчальні середовища та екосистеми в інженерному навчанні» (EDUCON2011),  м. Оман, Йорданія   4-6 квітня  2011 р.

Hansorg von Brevern (City U of London); Kateryna Synytsya Towards 2020 with SSAT  // “Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age” м, Краків, Польща 05.07-07.07  2011 р.

Манако А.Ф. Рекомендації з впровадження дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Розділ. 5. Колективна  монографія   стор: 84-112.  монография: Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах // Богачков Ю.М., Биков В.Ю., Пінчук О.П., Манако А.Ф., Вольневич О.І., Царенко В.О., Ухань П.С., Мушка І.В. / Наук. ред. Ю.М. Богачков — К., 2011. — 203 с.:

Манако А.Ф. Ключевые факторы развития электронного научно-образовательного пространства для всех. Газета Информатика № 3, 2011

Каменева Т.Н. Организация эффективной самостоятельной внеаудиторной работы студентов с использованием электронного учебника делового английского языка // Коллективная монография „Личность едином образовательном пространстве: организация, содержание и технологии освоения”. Під ред. К.Л.Крутій, А.І.Павленко, В.В.Пашкова.  – Запорожье: ООО „ЛИПС” ЛТД, 2011. – С. 84-295.

Литвиненко Н.І., Заріцька С.І. Дидактичний аспект використання ІКТ як складової шкільного навчального середовища // New information technologies in education for all: learning environment. - 2011. – №6. – С. 503–505.

2010 рік

Збірник праць 5-ї міжнародної конференції ІТЕА-10. 2010. – 527 с.

Information Technologies in Education for All. Proceedings of the 5-th International Conference ITEA-2010. Edited by Gritsenko V. ISBN 978-966-02-5924-9 К., Вид. «Академперіодика» - 2010. 527 р.

Манако А.Ф., Синица Е.М. Массовость и непрерывность как ключевые факторы развития электронного научно-образовательного пространства для всех // Proc. Fifth International Conference ITEA-2010. 23-24 November 2010. – Kiev, IRTC. – P. 23–33.

Манако А.Ф., Синица Е.М., Сандыга И.В., Войченко А.П. Непрерывное обучение как фактор развития информационного общества // Proc. Fifth International Conference ITEA-2010. 23-24 November 2010. – Kiev, IRTC. – P. 33–37.

И.В. Сандыга, А.Ф. Манако, А.П. Войченко, Е.М. Синица  Построение отказоустойчивых распределенных систем на базе облачных технологий / И.В. Сандыга, А.Ф. Манако, А.П. Войченко, Е.М. Синица // Proc. Fifth International Conference ITEA-2010. 23-24 November 2010. – Kiev: IRTC. – P. 240–243.

Литвиненко Н.І., Заріцька С.І. Вивчаємо графічний редактор MS Paint. Операції над виокремленими об’єктами. Дидактичні матеріали для 5-6 класів. – Шкільний світ: Інформатика, 2010, №36 (564).- С. 3-22.

Manako A, Synytsya K.  Cases on Challenges Facing E-Learning and National Development: Institutional Studies and Practices. e-Learning Practices. Vol.2. 2010. ISBN-978-975-98590-9-1 ISBN-978-975-98590-7-7, ERIC database ED508255. Chapter 40. E-learning in Ukraine   cтр. 989-1027

Каменєва Т. М. Підвищення ефективності самостійної роботи студентів з використанням електронного підручника ділової англійської мови // New Information Technologies in Education for All: Life-Long Learning: тези доповідей V міжнародної конференції, (Київ, 23 – 24 листопада 2010 р.) / Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. – К.: МННЦ, 2010. – С. 284-295.

Каменева Т.Н. Электронный учебник делового английского языка для будущих менеджеров // УСиМ. - К.: МНУЦ, 2010. - №2. - С. 30-39.

Попередні роки

Збірник праць Четвертої міжнародної конференції ІТЕА-9. 2009. – 569 с.

Information Technologies in Education for All. Proceedings of the 4-th International Conference ITEA-2009. Edited by Gritsenko V. ISBN 978-966-02-5426-8 К., Вид. «Академперіодика» - 2009. 569 p.

Манако А.Ф. О свойствах учебных систем. Proceedings of the 4-th International Conference ITEA-2009. К.: “Академперіодика”. N. ISBN 978-966-02-4874-8. Kiev, 2009.

Манако А.Ф. Лексикографическая теория  построения систем информационных технологий “учебные объекты” и ее применение в дистанционном образовании // Сборник избранных трудов научной конференции MegaLing’2009.  24-29 сентября 2009. Киев.    С. 315-329.

Литвиненко Н.І., Заріцька С.І. Вивчаємо графічний редактор Paint. Дидактичні матеріали для 5-6 класів. – Шкільний світ: Інформатика, 2009, №32 (512), Інформатика-вкладка.- С. 1-12.

Гриценко В.І., Литвиненко Н.І., Заріцька С.І. Програма курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки” для 5-7 класів середньої загальноосвітньої школи // Шкільний світ: Інформатика.- 2009.- №45-46 (525-526).- С. 3-17.

Збірник праць Третьої міжнародної конференції ІТЕА-8. 2008. – 469 с.

Information Technologies in Education for All. Proceedings of the 3-rd International Conference ITEA-2008. Edited by Gritsenko V. ISBN 978-966-02-4874-8 К., Вид. «Академперіодика» - 2008. 469 p.

Манако А.Ф. Лексикографічна теорія побудови МАНОК-систем та її застосування в інформаційних технологіях дистанційної освіти. //Автореферат на здобуття дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. Київ, 2008. 53 с.

Манако А.Ф. Формальные структуры МАНОК-систем // Управляющие системы и машины. – 2008. – №1. – С. 35–41.

Манако А.Ф. Формальні структури МАНОК-систем // Управляющие системы и машины. – 2008. – №1. – С. 35–41.

Гриценко В.И., Валах В.Я., Колос В.В., Кудрявцева С.П., Манако А.Ф. Компьютеризация обучения в Украине: от истоков к рубежам нового тысячелетия

Збірник праць Другої міжнародної конференції ІТЕА-7. 2007. – 459 с.

Information Technologies in Education for All. Proceedings of the 2-nd InternationalConference ITEA-2007. Edited by Gritsenko V. ISBN 978-966-02-4538-9 К., Вид. «Академперіодика» - 2007. 459 p.

Манако А.Ф. Принципы построения МАНОК-систем // Управляющие системы и машины. – 2007. – №1. – С. 81–89.

Манако А.Ф. Постановки задач з побудови МАНОК-систем // Зб. наук. пр. Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України. Перспективні технології навчання та освітні простори. – К.: МННЦІТіС, 2007. – Вип. 1. – C. 26–37.

Манако А.Ф. Каркас оценки МАНОК-узлов // Управляющие системы и машины. – 2007. – №2. – С. 63–67.

Манако А.Ф. Технологічні аспекти інноваційного цілеспрямованого розвитку телекомунікаційного науково-освітнього простору // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 63. Вип. 50. Комп’ютерні технології. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 227–236.

Манако А.Ф. Системные аспекты моделирования целенаправленного развития  инновационных информационных технологий „учебные объекты” // Управляющие системы и машины. – 2006. – №6. – С. 10–19.

Манако А.Ф. Каркас побудови МАНОК-систем // Бионика интеллекта.  – 2006. – № 2(65). – С. 77–82.

Збірник праць Першої міжнародної конференції ІТЕА-6. 2006. – 531 с.

Information Technologies in Education for All. Proceedings of the 1-st International Conference ITEA-2006. Edited by Gritsenko V. ISBN 978-966-02-4019-8 К., Вид. «Академперіодика» - 2006. 531 p.

Манако А.Ф. Підхід до моделювання цілеспрямованого розвитку інноваційних інформаційних технологійнавчальні обєкти // Проблеми програмування. – 2006. – № 2-3. – С.475–481.

Манако А.Ф. Технологічні аспекти інноваційного цілеспрямованого розвитку телекомунікаційного науково-освітнього простору // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 63. Вип. 50. Комп’ютерні технології. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 227–236.

Манако А.Ф. Системные аспекты моделирования целенаправленного развития  инновационных информационных технологий „учебные объекты” // Управляющие системы и машины. – 2006. – №6. – С. 10–19.

Манако А.Ф. Каркас побудови МАНОК-систем // Бионика интеллекта.  – 2006. – № 2(65). – С. 77–82.

Манако А.Ф., Синица E.М. Современные научно-образовательные пространства: технологии и подходы  //Proc. 1-st Int. Conf. ITEA-2006. 29-31 May 2006. Kiev, IRTC. – P. 37–51.

Манако А.Ф. Информационно-дидактический базис МАНОК/S // Управляющие системы и машины. – 2005. – №3. – С. 63–70.

Манако А.Ф. Моделі агрегатування поняттєвих об’єктів безперервного навчання за підтримкою інформаційних і телекомунікаційних технологій // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2005. – №3. – С. 29–37.

Манако А.Ф., Манако В.В., Павлова Т.П  Педагогічні інновації та трансформація ролі викладача // Проблеми освіти: Наук.- метод, зб./ ТМЦ ВО МОН України. - К., 2005. Ч.1. с.153-169.

Манако А.Ф., Манако В.В., Павлова Т.П  Теорія і практика педагогічного проектування навчання за підтримкою інформаційних і навчальних технологій. //  Ж. Проблеми освіти. Болонський процес в Україні. 2005р. Ч.2. с.253-164.

Манако А., Synytsya K. Quality issues for distance education // Міжн. Конф. „Стратегія якості у промисловості і освіті” (3-10 червня 2005 р., Варна, Болгарія): Матеріали / Упорядники Т.С. Хохлова, Ю.О. Ступак, О.А. Носко – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. С. 300-308.

Манако А.Ф. Моделі агрегатування об’єктів навчального контенту на базі систем інформаційних і навчальних технологій  // Проблеми програмування. – 2004. – № 2-3. – С. 587–594.

Манако А.Ф. Моделі агрегатування об’єктів безперервного навчання за підтримкою інформаційних і телекомунікаційних технологій // Наукові праці Миколаївського державного  університету. Серія Комп’ютерні технології. – 2004. – Вип. 22.  Т. 35. – C. 180–185.

Манако А.Ф. Сетевое общество и учебно-ориентированные технологии для всех // Управляющие системы и машины. – 2004.  – № 4. – С. 50–58.

Danilova O., Manako A., Synytsya K., Voichenko A. Information Portal “Our School”: A Case Study of IT Introduction into Education in Ukraine // Proc. 4th IEEE Int. Conf. On Advanced Learning Technologies. Joensuu, Finland, 30.08-1.09 2004. – P. 922–923.

Войченко О.П., Данилова О.В., Манако А.Ф., Манако В.В. Перспективні засоби систем контролю та керування знаннями студентів в навчальних інформаційних продуктах на базі засобів компютерних телекомунікацій // Вісник Вінницького політехнічного інституту. Науковий журнал. – 2003. – №3 (48), – С. 92–97.

Гриценко В.И., Манако А.Ф.  Использование учебного мультимедиа  в электронных учебниках и дистанционных курсах, поставляемых через Интернет. Методичний посібник. – К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України. ТОВ „Вітус”, 2003. – 123 с.

Манако А.Ф. Сучасні Інтернет-технології. Методичний посібник. – К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України. ТОВ „Вітус”, 2003. – 173 с.

Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни "Ділова українська мова в державному управлінні" / Укладачі: Манако А.Ф., Плотницька І.М.,  Калашнікова С.А. – К.: Міленіум, 2003. – 58 с.

Манако А.Ф., Манако В.В. Електронне навчання і навчальні об’єкти. – К.: "Кажан плюс", 2003. – 334 с.

Манако А.Ф. Информационные ресурсы для непрерывного обучения // Управляющие системы и машины. – 2002. – № 3/4. – C. 41–49.

Манако А.Ф., Манако В.В., Синица Е.М., Павлова Т.П. Управление знаниями обучаемого в дистанционном онлайновом курсе “Business English” // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2002. – №37. – C. 106–120.

Гриценко В.И., Манако А.Ф. Педагогическое проектирование электронных учебников и дистанционных курсов, поставляемых через Интернет. Учебное пособие. – К.: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України, ТОВ “Вітус”. 2002. – 123 с.

Манако А., Манако В., Синиця К. Розробка сімейства онлайнових інформаційних ресурсів для телекомунікаційних освітніх середовищ. // Збірник праць міжнародної конференції „Електронні зображення та візуальні мистецтва, EVA 2002”, 22-24 травня 2002, Київ. IRTC – С. 196–206.

Sinitsa K., Manako A. Extending the role of glossaries in a virtual learning environment. /Communications and Networking in Education: Learning in a Networked Society. Editer by: Downes T. & Watson D.  Kluwer Academic Publishers. USA. 2001. – P. 185–195.

Широков В.А., Манако В.В., Синица К.М., Манако А.Ф. Ключові поняття архітектури цифрових словників // Управляющие системы и машины. – 2000. – № 3. – С. 88–95.

Shirokov V., Manako V., Sinitsa K., Manako A.  Metadata structures and programming for distributed dictionary resources in a context of learning // Проблеми програмування. – 2000. – № 2–3. – С. 583–591.

Shirokov V., Manako V,  Sinitsa K., Manako A., Verenich D. Terminological Resources of Autonomous Learning in Virtual Environments. Proc. of the 2nd Int. Workshop on Computer Science and Information Technologies, September 18-23. – USATU Publisher, Ufa, Russia, 2000. – P. 278–285.

Довгялло А.М., Колос В.В., Кудрявцева С.П., Манако А.Ф., Цыбенко Ю.Ф. Опыт дистанционного обучения на основе телекоммуникационных технологий в Украине // Управляющие системы и машины. –1999. – №5. – С. 84–91.

Sinitsa K, Manako A. Interactive Dictionary as an Information Wish-maker // Educational Technology Magazine, Vol. XXXIX, Number 5, September-October 1999. – P. 22–25.

Sinitsa K., Manako A. Interactive Dictionary in a Context of Learning. //Proc. 8th Int. conf. on Human-Computer Interaction: Communications, Cooperation and Application Design, Vol. 2, - P.662-666.,1999,  Munich, Germany.  / Eds.  H-J Bullinger &  J. Ziegler / Lawrence Erlbaum Associate Publishers, London / ISBN 0-8058-3392-7.

Shirokov V., Manako A., Manako V., Sinitsa K. Adaptive digital library support for creation and exploitation of the next generation of Ukrainian mono- and multilingual dictionary resources. //Proc. 6-th Int. Conf. “Crimea-99” on Libraries and Associations in the Transient World: New Technologies and New Forms of Cooperation, vol.1. - Moscow: GPNTB of Russia, 1999  – P. 292–295.

Dovgiallo A., Manako A. Sinitsa K. Multilingual Internet: modern experience and state of the art // Управляющие системы и машины. – 1998. – №6. – C. 74–81.

Манако А.Ф., Манако В.В., Синиця К.М. Вступ до архiтектури цифрових словникiв. Control systems and machines

Extending the role of glossaries in a virtual learning environment

Metadata structures and programming for distributed dictionary resources in a context of learning

Terminological Resources of Autonomous Learning in Virtual Environments

Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни "Ділова українська мова в державному управлінні

В. Широков*, В. Манако*, Е. Синица, А. Манако, Д. Веренич Персональные коллекции понятий и терминов как продукт структурированного обучения

В.В. Манако  Модель мікросвіту мережевої взаємодії малої групи користувачів

Манако В.В., Манако Д.В.,  Качество и проблема проектирования учебного контента

Манако Д.В. Современные подходы к анализу технологического базиса электронных систем образования

Манако В.В.  ІТ-стандарти як засіб для підвищення якості розробки навчального мультимедіа

А.Ф. Манако  Теоретико-гральний інформаційний підхід і концептуальна модель агрегатування понятійних об’єктів навчально-орієнтованого контенту