topL topR
logo  

 
Вчена рада Міжнародного Центру
Rada

Вчена рада Міжнародного Центру затверджена постановою Бюро Відділення інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації Національної академії наук України від 10.07.1997 р. (протокол №1).

Голова Вченої ради – чл.-кор. НАНУ, професор Володимир Гриценко.
Заступники голови - к.т.н. Олександр Волков, к.т.н. Олександр Родіонов.
Вчений секретар  - к.т.н.  Микола Комар.
Члени Вченої ради: чл.-кор. НАН України, д.ф.-м..н. Анатолій Анісімов, к.е.н. Людмила Бажан, д.м.н. проф. Володимир Бєлов, к.т.н. Ігор Гаскевич, к.б.н. Тетяна Гонтар, к.т.н. Леонід Житецький, д.м.н. Олександр Коваленко, д.б.н. Людмила Козак, д.б.н. Світлана Кіфоренко, к.т.н. Світлана Кудрявцева, к.т.н. Олександр Куцяк, к.т.н. Олександр Лагода, д.т.н. Дмитро Лебедєв, д.т.н. Алла Манако, д.ф.-м..н. Олександр Марченко, к.т.н. Вячеслав Мацелло, д.т.н. Олена Ревунова, к.т.н. Євгенія Савченко-Синякова, к.т.н. Микола Сажок, к.т.н. Катерина Синиця, д.т.н. Володимир Степашко, д.т.н. Ігор Суровцев, д.т.н. Надія Тимофієва, к.т.н. Юрій Шепетуха, д.ф.-м.н. Михайло Шлезінгер, к.е.н. Ігор Яблоков, голова Ради молодих учених к.т.н. Дмитро Волошенюк, голова профкому Іван Яковенко.

РЕГЛАМЕНТ ВЧЕНОЇ РАДИ

Комплексний план роботи Вченої ради на 2022 рік

I. Проблемні наукові доповіді

 1. Високодинамічні інтелектуальні інформаційні технології (жовтень, комісія Вченої ради).
 2. Стан, перспективи розвитку і використання методів і засобів штучного інтелекту і соціально-економічній сфері (червень, комісія Вченої ради).

II. Найважливіші зведені блоки наукової та науково-організаційної діяльності

 1. Збалансованість планів наукових досліджень і розробок Міжнародного Центру(листопад, чл.кор. НАНУ В.І. Гриценко, комісія Вченої ради).
 2. Програми науково-технічного співробітництв (вересень, К.М. Синиця, комісія Вченої ради).
 3. Базові заходи Закону України «Про вищу освіту», Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (червень, О.О. Родіонов, К.М. Синиця, О.А. Борнусов)

III. Наукова  та науково-організаційна  діяльність

 1. Про затвердження робочих планів та тематичного плану Міжнародного Центру(лютий, О.О. Родіонов).
 2. Про заходи спеціалізованих вчених рад Міжнародного Центру із захисту дисертацій співробітниками Центру (червень, І.В. Суровцев   О.П. Лагода ).
 3. Про стратегію наукової, науково-організаційної, фінансово-господарської діяльності підрозділів Міжнародного Центру (протягом року, керівники відділів).
 4. Про плани інтелектуальної власності Міжнародного Центру на 2022-2025 роки і заходи щодо ефективного використання (протягом    року, І.В. Гаскевич, комісія Вченої ради).
 5. Про плани міжнародного співробітництва підрозділів Міжнародного Центру на 2022-2025 роки (червень, К.М. Синиця).
 6. Про графік комплексної перевірки діяльності підрозділів Міжнародного Центру(червень, І.В. Яблоков).
 7. Про  завершення науково-дослідних  робіт:
  • Розроблення методів та інструментальних засобів для створення інтелектуальних інформаційних технологій розпізнавання і розуміння зображень В.Ф.120.18 (І полов. листопада, В.В. Мацелло, І.В. Яблоков )
  • Розробка моделей, методів та алгоритмів керування балансом та координацією м’язової активності людини В.Ф. 140.12 (І полов. листопада, М.І. Вовк, І.В. Яблоков).
  • Розробка методів та засобів інтеграції комбінаторної оптимізації та семантичного моделювання для інтелектуалізації інформаційних технологій В.Ф. 170.26 (ІI полов. листопада, Н.К. Тимофієва, І.В. Яблоков).
  • Розробка моделей та алгоритмів інтелектуального управління для розумних підприємств В.Ф. 190.06(ІI полов. листопада, В.Ю.Мейтус, І.В.Яблоков).

IV. Науково-нормативна правова база.
Заходи, що випливають із Законів України по проблемах наукової і навчальної діяльності

 1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII (вересень, комісія Вченої ради, О.О. Родіонов, О.А. Борнусов).
 2. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII та проекти змін до нього. Постанова Кабінету Міністрів України від 30грудня 2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (вересень, К.М. Синиця).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних (наукових) установах» (вересень, І.В. Суровцев, О.П. Лагода).

V. Поточні заходи

а) Наукові доповіді  та повідомлення

 1. Про комплексну перевірку діяльності Міжнародного Центру за 2016-2022 рр. (за графіком, О.О. Родіонов зав.відділів комісія Вченої ради).
 2. Про видавничу діяльність Міжнародного Центру (протягом року, К.М. Синиця, Л.М. Козак, Є.А. Савченко).
 3. Про науково-технічну пропаганду. Участь у вітчизняних та зарубіжних виставках. (протягом року, комісія Вченої ради).
 4. Про діяльність Комісій Вченої ради. (протягом року, керівники комісій).
 5. Звіти провідних і старших наукових співробітників. (протягом року, комісія Вченої ради).

VI. Основні рекомендації відділам

 1. План омолодження кадрів на 2022-2025 роки (протягом року, керівники відділів).
 2. Інформаційно-аналітичні і комплексні показники діяльності відділів у 2022 році (протягом року, І.В.Яблоков керівники відділів).

VII. Рекомендації науково-організаційним, адміністративно-господарським та інженерно-технічним підрозділам

 • Розробка зведеного плану наукових досліджень і розробок Центру. Своєчасне робоче планування НДР та учбової діяльності (І квартал, І.Б. Біліловець).
 • Здійснення контролю за ходом виконання НДР. Контроль здачі завершенних НДР, планів впровадження. Здійснення контролю за плануванням навчальної діяльності (на протязі року, І.Б. Біліловець).
 • Здійснення контролю за ходом виконання  показників інтелектуальної власності (на протязі року, І.В. Гаскевич).
 • Про участь Міжнародного Центру у реалізації Крупних програм ЮНЕСКО: Освіта, інформація і комунікація (І квартал, С.П. Кудрявцева).
 • Розробка та контроль:
  • підготовки рукописів і видання наукових праць, учбових посібників та підручників (у встановлені терміни, О.О. Родіонов);
  • організації конференцій, семінарів, симпозіумів (за планом );
  • планів міжнародного співробітництва, виконання контрактів і завдань міжнародних програм (за затвердженими планами,  К.М. Синиця).
 • Підвищення кваліфікації співробітників апарату та служб Міжнародного Центру.( на протязі року, О.О. Родіонов).
 • Організаційне забезпечення заходів адміністративно-господарської та інженерно-технічної служб по капітальному ремонту і обладнанню будинків, споруд і комунікаційних мереж (на протязі року, О.Ф. Баженова, Л.Д. Богатюк).
Примітка: Хід виконання комплексного плану роботи Вченої ради розглядається один раз на квартал.
Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40,Київ, 03187, Україна Тел.: (+38044) 526-0158
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR