topL topR
logo  

 
Тематичний план наукових досліджень на 2020 рік
№ п/п
Назва роботи
Науковий керівник роботи
(прізвище, вчене звання та ступінь, посада

Строки виконання роботи

I  Державна тематика
Тематика відсутня

   

II  Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

   
II-1-20
Розроблення інтелектуальних інформаційних технологій для аналізу та структурування даних в прикладних системах штучного інтелекту (шифр: П.К.170.29) № держ. реєстрації 2341U567890 Договір від 16.01.2020 № ПК.170.29/2020
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., директор 01.01.2020 31.12.2021
II-2-20
Розроблення інтелектуальних інформаційних технологій цифрової медицини для профілактики, діагностики та реабілітації соціально значимих захворювань (шифр: П.К.135.28) № держ. реєстрації 1234U567891_ Договір від 16.01.2020 № ПК.135.28/2020
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., директор 01.01.2020 31.12.2021
II-3-19
Розроблення інформаційної технології інтелектуального управління конфліктними ситуаціями динамічних об'єктів у реальному часі (шифр: М.Г.185.16) Розпорядження Президії НАН України від 24.02.2020 № 124 № держ. реєстрації 0119U001837 Договір від 02.03.2020 № 08-02/02-2020
Ліндер Я.М. к.ф.-м.н. , старший науковий співробітник 01.07.2019 31.12.2020
II-4-20
Розробка та впровадження програмно-апаратного комплексу акустичного моніторингу, виявлення і пеленгації об’єктів у контрольованому просторі (шифр: І.П.185.18) № держ. реєстрації 0120U000021 Договір від 03.02.2020 № І.П.185.18
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., головний науковий співробітник 01.01.2020 31.12.2020
II-5-20
Розробка інтелектуальної інформаційної технології динамічного моніторингу стану транспортної інфраструктури (шифр: Д.Л.185.17) Розпорядження Президії НАН України від 09.01.2020 № 15 № держ. реєстрації 0120U000120 Договір від 16.01.2020 № 03/01-2020
Одарченко Р.С. д.т.н., доц., старший науковий співробітник 01.01.2020 31.12.2021
II-6-20
МННЦІТС-2020/1 (шифр: МННЦІТС-2020/1) Розпорядження Президії НАН України від 30.03.2020 № 192 № держ. реєстрації 0120U000270
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., головний науковий співробітник 01.04.2020 31.12.2021
II-7-20
МННЦІТС-2020/2 (шифр: МННЦІТС-2020/2) Розпорядження Президії НАН України від 30.03.2020 № 192 № держ. реєстрації 0120U000269
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., головний науковий співробітник 01.04.2020 31.12.2021

III Відомча тематика

   
III-1-17
Розробка методів та моделей стійкого розвитку динамічних соціально-економічних систем
(шифр: ВФ.100.16) Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 3 № держ. реєстрації  0117U002107. Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3
Бажан Л.І. к.е.н., с.н.с., в.о. завідувача відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-1-20
Розроблення теоретичних засад побудови інтелектуальних автоматичних систем для діагностики та керування складними динамічними об'єктами в умовах неповної інформації (шифр: ВФ.110.24) Постанова Бюро ВI НАН України від 04.07.2019 № 1 № держ. реєстрації 0120U000022 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 12.06.2019 № 4
Житецький Л.С. к.т.н., с.н.с., 01.01.2020 31.12.2024
III-2-17
Розробка теоретичних засад безперервного електронного навчання (шифр: ВФ 105.10) Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 2 № держ. реєстрації 0117U002108 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3
Манако А.Ф. д.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-4-17
Розробка інтелектуальних інформаційних енергохвильових біорезонансних технологій (шифр: ВФ 115.10) Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 3 № держ. реєстрації 0117U002109 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3
Суровцев І.В. д.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2020
III-5-18
Розроблення методів та інструментальних засобів для створення інтелектуальних інформаційних технологій розпізнавання і розуміння зображень (шифр: ВФ.120.18) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000090 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Мацелло В.В. к.т.н., с.н.с., завідувач відділ 01.01.2018 31.12.2022
III-6-18
Розроблення інформаційної технології моделювання усного діалогу спонтанною мовою між людиною та кібернетичними системами в межах предметних областей (шифр: ВП.130.08) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000165
Сажок М.М. к.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2020
III-7-18
Розроблення методів, моделей та алгоритмів для вирішення задач оптимального ситуаційного управління в розподілених інформаційних мережах та системах (шифр: ВФ.155.21) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000167 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Родіонов О.О. к.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2020
III-8-19
Розроблення моделей та методів інтелектуальних інформаційних технологій цифрової медицини для оцінювання якості надання медичної допомоги (шифр: ВФ.135.26) Постанова Бюро ВI НАН України від 10.05.2018 № 6 № держ. реєстрації 0119U002501 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 27.06.2018 № 5
Коваленко О.С. д.м.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2019 31.12.2021
III-9-18
Розроблення моделей, методів та алгоритмів керування балансом та координацією м’язової активності людини (шифр: ВФ.140.12) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000166 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Вовк М.І. к.б.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2022
III-10-16
Методи і моделі ефективного пошуку, класифікації та відновлення даних на базі нейромережевих інтелектуальних інформаційних технологій (шифр: ВФ.145.13) Постанова Бюро ВI НАН України від 18.06.2015 № 3 № держ. реєстрації  0116U003123 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 01.07.2015 № 4
Рачковський Д.А. д.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 01.01.2016 31.12.2020
III-11-19
Розробка інформаційної технології для оцінки стану та психологічної реабілітації людини з посттравматичним синдромом (шифр: ВП.150.08) Постанова Бюро ВI НАН України від 10.05.2018 № 6 № держ. реєстрації 0119U002502
Бєлов В.М. д.м.н., проф., провідний науковий співробітник 01.01.2019 31.12.2021
III-12-18
Розроблення інтелектуальної технології комп'ютерного розуміння природномовних текстів (шифр: ВФ.165.11) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000091 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Анісімов А.В. член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник 01.01.2018 31.12.2020
III-13-19
Дослідження методів і моделей інтелектуальних інформаційних технологій для оцінювання та попередження факторів ризику здоров’я людини (шифр: ВФ.170.28) Постанова Бюро ВI НАН України від 10.05.2018 № 6 № держ. реєстрації 0119U002503 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 27.06.2018 № 5
Єрмакова І.Й. д.б.н., проф., провідний науковий співробітник 01.01.2019 31.12.2023
III-14-17
Створення інтелектуальних інформаційних технологій на базі методів і засобів образного мислення. (шифр: ФЦ.170.25) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1 № держ. реєстрації  0117U002286 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1
Шлезінгер М.І. д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник 02.01.2017 31.12.2021
III-15-18
Розроблення методів і алгоритмів підвищення точності коордитнатної прив'язки космічних знімків за орбітальними даними (шифр: ВФ.180.09) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000169 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Лебедєв Д.В. д.т.н., с.н.с., завідувач лабораторії 01.01.2018 31.12.2021
III-16-17
Розробка методів і моделей інтелектуального управління динамічними процесами в розподілених комп’ютерно-комунікаційних середовищах (шифр: ФЦ.185.11) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1
№ держ. реєстрації  0117U002110 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1
Лебедєв Д.В. д.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 01.01.2017 31.12.2021
III-17-18
Розроблення моделей та алгоритмів інтелектуального управління гібридними системами в умовах невизначеності (шифр: ВП.185.12) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000092
Шепетуха Ю.М. к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 01.01.2018 31.12.2020
III-18-18
Розроблення моделей та алгоритмів інтелектуального управління для розумних підприємств (шифр: ВФ.190.06) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000093 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Мейтус В.Ю. д.ф.-м.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 01.01.2018 31.12.2022
III-19-17
Розроблення та дослідження ефективних інструментальних засобів індуктивного моделювання для розв’язання задач обчислювального інтелекту
(шифр: ВФ.195.17) Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 3 № держ. реєстрації  0117U002111 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3
Степашко В.С. д.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-20-17
Розроблення методів та засобів інтелектуального моделювання складних процесів у системах цифрової економіки
(шифр: ФЦ.195.18) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1 № держ. реєстрації  0117U002112 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1
Степашко В.С. д.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-21-17
Розробити мобільні інтелектуальні інформаційні технології цифрової медицини
(шифр: ФЦ.135.25) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1 № держ. реєстрації  0117U002285 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-22-18
Розробка методів та засобів інтеграції комбінаторної оптимізації та семантичного моделювання для інтелектуалізації інформаційних технологій (шифр: ВФ.170.26) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000168 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2022

IV Пошукова тематика
Тематика відсутня

   

V Договірна тематика

   

VI Тематика МОН України

   
Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR