topL topR
logo  

 
Тематичний план наукових досліджень на 2017 рік
№ п/п
Назва роботи
Науковий керівник роботи
(прізвище, вчене звання та ступінь, посада

Строки виконання роботи

I  Державна тематика
Тематика відсутня

   

II  Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

   
ІІ-1-17 Розробка інформаційного модуля мультифункціональної сервісної платформи для оцінки ризик-факторів здоров'я людини (шифр: Договір № 169) Постанова Президії НАН України від 14.06.2017 № 178 № держ. реєстрації 0117U006113 Договір від 03.07.2017 № 169 Богатьонкова А.І. к.т.н. , старший науковий співробітник 01.07.2017 31.12.2018
II-2-17 Розроблення гібридних методів структурної ідентифікації моделей складних систем
(шифр: Договір № 168)
Постанова Президії НАН України від 14.06.2017 № 178 № держ. реєстрації  0117U006112 Договір від 03.07.2017 № 168
Мороз О.Г. , інженер I категорії 01.07.2017 31.12.2018
II-3-17 МННЦІТС-2017/1
(шифр: МННЦІТС-2017/1)
Розпорядження Президії НАН України від 18.04.2017 № 271
№ держ. реєстрації  0117U002883 Договір від 26.04.2017 № 185-12/2017
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., директор 08.04.2017 31.12.2018

III Відомча тематика

   
III-1-17 Розробка методів та моделей стійкого розвитку динамічних соціально-економічних систем
(шифр: ВФ 100.16) Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 3 № держ. реєстрації  0117U002107. Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3

Бажан Л.І. к.е.н., с.н.с., в.о. завідувача відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-2-17 Розробка теоретичних засад безперервного електронного навчання
(шифр: ВФ 105.12)
Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 2 № держ. реєстрації  0117U002108 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3

Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., директор 01.01.2017 31.12.2021
III-3-15 Розробка інтелектуальних інформаційних технологій обробки даних і сигналів в системах діагностики і управління об'єктами в умовах невизначеностей (шифр: В.Ф.110.22) Постанова Бюро ВI НАН України від 19.06.2014 № 2 № держ. реєстрації  0115U003059 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 29.10.2014 № 5

Житецький Л.С. к.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2015 31.12.2019
III-4-17 Розробка інтелектуальних інформаційних енергохвильових біорезонансних технологій
(шифр: ВФ 115.10) Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 3 № держ. реєстрації  0117U002109 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3

Валькман Ю.Р. д.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2020
III-5-14 Дослідження метрик Гаусдорфа-Фреше на множині зображень (шифр: ВФ.120.12) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.06.2013 № 1 № держ. реєстрації  0114U002068 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 30.10.2013 № 6 Шлезінгер М.І. д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник 01.01.2014 31.12.2017
III-6-13 Розроблення принципів та методів розпізнавання, синтезу, та розуміння спонтанного мовлення в інтелектуалізованих комп’ютерних системах
(шифр: В.Ф.130.07) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.06.2012 № 9 № держ. реєстрації  0113U001010 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.07.2012 № 6

Шлезінгер М.І. д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник 01.01.2013 31.12.2017
III-7-15 Розробка багатоцільового комплексу для підтримки наукових досліджень та проведення в режимі віддаленого доступу учбових занять з інтелектуальних інформаційних технологій
(шифр: В.П.155.20) Постанова Бюро ВI НАН України від 18.12.2014 № 6-В № держ. реєстрації  0115U002627

Родіонов О.О. к.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2015 31.12.2017
III-8-15 Моделі та методи обробки медичної інформації у різнорівневих структурах охорони здоров’я
(шифр: ВФ 135.23) Постанова Бюро ВI НАН України від 18.06.2015 № 3 № держ. реєстрації  0116U003122 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 01.07.2015 № 4
Коваленко О.С. д.м.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2016 31.12.2018
III-9-14Розробка теоретичних засад керування м'язовими функціями людини (шифр: В.Ф.140.11)
Постанова Бюро ВI НАН України від 27.06.2013 № 1 № держ. реєстрації  0114U002067 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 30.10.2013 № 6
Вовк М.І. к.б.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2014 31.12.2017
III-10-16Методи і моделі ефективного пошуку, класифікації та відновлення даних на базі нейромережевих інтелектуальних інформаційних технологій (шифр: ВФ 145.13) Постанова Бюро ВI НАН України від 18.06.2015 № 3 № держ. реєстрації  0116U003123 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 01.07.2015 № 4 Рачковський Д.А. д.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 01.01.2016 31.12.2020
III-11-16Розробка інформаційної технології реабілітації людини (шифр: ВП 150.07) Постанова Бюро ВI НАН України від 18.06.2015 № 3 № держ. реєстрації  0116U003124 Котова А.Б. д.б.н., проф., завідувач відділу 01.01.2016 31.12.2018
III-12-15Розробка комп’ютерної технології інтелектуальної обробки великих корпусів природномовних текстів (шифр: В.Ф.165.10) Постанова Бюро ВI НАН України від 19.06.2014 № 2 № держ. реєстрації  0115U003060 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 29.10.2014 № 5 Анісімов А.В. член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник 01.01.2015 31.12.2017
III-13-15Розробка інформаційних технологій дослідження енергетичного гомеостазу людини при адаптації до фізичного навантаження і екстремальних впливів середовища (шифр: В.Ф.170.24)
Постанова Бюро ВI НАН України від 19.06.2014 № 2 № держ. реєстрації  0115U003061 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 29.10.2014 № 5
Лябах К.Г. д.б.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 01.01.2015 31.12.2018
III-14-17Створення інтелектуальних інформаційних технологій на базі методів і засобів образного мислення. (шифр: ФЦ.170.25) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1 № держ. реєстрації  0117U002286 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1 Шлезінгер М.І. д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник 02.01.2017 31.12.2021
III-15-14Розробка методів і алгоритмів польотного калібрування комплексів дистанційного зондування Землі (шифр: В.Ф.180.08)
Постанова Бюро ВI НАН України від 27.06.2013 № 1 № держ. реєстрації  0114U002066 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 30.10.2013 № 6
Лебедєв Д.В. д.т.н., с.н.с., завідувач лабораторії 01.01.2014 31.12.2017
III-16-17Розробка методів і моделей інтелектуального управління динамічними процесами в розподілених комп’ютерно-комунікаційних середовищах (шифр: ФЦ.185.11) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1
№ держ. реєстрації  0117U002110 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1
Мельников С.В. к.т.н., с.н.с., в.о. завідувача відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-17-13Розробити моделі та методи вирішення виражених конфліктних ситуацій
(шифр: В.Ф.185.10) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.06.2012 № 9 № держ. реєстрації  0113U001011 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.07.2012 № 6
Павлов В.В. д.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2013 31.12.2017
III-18-13 Моделювання процесів функціонування та розвитку інтелектуальних систем управління машинобудівними підприємствами
(шифр: В.Ф.190.05) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.06.2012 № 9 № держ. реєстрації  0112U007788 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.07.2012 № 6
Тимашова Л.А. д.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2013 31.12.2017
III-19-17 Розроблення та дослідження ефективних інструментальних засобів індуктивного моделювання для розв’язання задач обчислювального інтелекту
(шифр: ВФ.195.17) Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 3 № держ. реєстрації  0117U002111 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3
Степашко В.С. д.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-20-17 Розроблення методів та засобів інтелектуального моделювання складних процесів у системах цифрової економіки
(шифр: Ф.Ц.195.18) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1 № держ. реєстрації  0117U002112 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1
Степашко В.С. д.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-21-17 Розробити мобільні інтелектуальні інформаційні технології цифрової медицини
(шифр: ФЦ.135.25) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1 № держ. реєстрації  0117U002285 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2021

IV Пошукова тематика
Тематика відсутня

   

V Договірна тематика

   

VI Тематика МОН України

   
Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR