topL topR
logo  

 
11
Аспірантура, докторантура
rada

Міжнародний Центр є установою подвійного підпорядкування, в якій органічно поєднується науково-дослідна і учбова діяльність. Підготовка наукових кадрів Міжнародного Центру відбувається через докторантуру та аспірантуру, які були створені згідно з Розпорядженням Президії НАН України № 1203 від 23.07.97 р. Згідно Постанови Кабінету Міністрів від 23 березня 2016р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), наказом МОН від 11.11.2016р. №1481л Міжнародному Центру було надано Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо - науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук. Науковий потнціал Міжнародного Центру – 25 докторів, 75 кандидатів наук - дозволяє проводити якісну підготовку кадрів вищої кваліфікації. Аспіранти та докторанти мають можливість публікувати результати наукових досліджень у 3-ох наукових фахових збірниках та проводити захисти дисертацій на здобуття доктора філософії та доктора наук у двох спеціалізованих вчених радах за спеціальностями 05.13.06 "Інформаційні технології» (122 – Комп’ютерні інформаційні технології за новим класифікатором), 14.03.11 «Медична і біологічна інформатика та кібернетика (медичні та біологічні науки, та технічні науки» (224 – Технології медичної діагностики та лікування за новим класифікатором) та 08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (економічні науки). На даний час підготовка наукових кадрів відбувається за наступним переліком спеціальностей:

Аспірантура:

Спеціальність Галузь знань Форма навчання Нормативний термін навчання Ступень освіти
122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Computer sciences and information technologies
12. Інформаційні технології Очна/заочна 4 роки Доктор філософії

Докторантура:

Спеціальність Галузь знань Форма навчання Нормативний термін навчання Ступень освіти
122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Computer sciences and information technologies
12. Інформаційні технології Очна/заочна 2 роки Доктор наук

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України оголошує прийом до аспірантури та докторантури на 2021-2022 навчальний рік. arrow Детальніше...

Адреса : Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, м. Киів, проспект Академіка Глушкова, 40, корп.6, к. 209, тел. 502-63-26, egf@irtc.org.ua.

Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR